TÉMÁK- ÉS KONZULENSEK

 Bármely egyedi téma vagy további konzulens a tárgyjegyzővel egyeztetve választható!

A hazai roma kisebbség jogi helyzete

H. Szilágyi István

A hazai romák jogi helyzete

H. Szilágyi István

A jog mint szöveg és mint kultúra

H. Szilágyi István

A magyar népesség jogtudatának alakulása az elmúlt fél évszázadban az empirikus társadalomkutatások fényében

H. Szilágyi István

Alternatív politikai mozgalmak

H. Szilágyi István

Bibó István politikai filozófiája

H. Szilágyi István

Jog és irodalom

H. Szilágyi István

Jog, rend, társadalmi béke

H. Szilágyi István

Jogi minták – egyetemesség vagy történelmi különössége

H. Szilágyi István

Kulturális minták, jogi minták

H. Szilágyi István

Laikus jogtudat Magyarországon

H. Szilágyi István

Magyar jogbölcseleti gondolkodás a XX. század első felében

H. Szilágyi István

Társadalmi szerződés – valamely elmélet

Könczöl Miklós

Jogi rétorika - jogászi érvelésű

Könczöl Miklós

Jogi szövegek nyelvi elemzése (történeti vagy kortárs)

Könczöl Miklós

Környezeti etika

Könczöl Miklós

A politikai közösség határai: gyermekek, jövő nemzedékek és mások

Könczöl Miklós

A politikai gondolkodás története (antik és reneszánsz szerzők)

Könczöl Miklós

Totális állam – valamely elmélet

Tattay Szilárd

A középkor jogi és politikai gondolkodása

Tattay Szilárd

A modern jogi gondolkodás irányai

Tattay Szilárd

A szuverenitás kérdései

Tattay Szilárd

A természetjog eszmetörténete

Tattay Szilárd

Arisztotelész Politika – valamely téma

Tattay Szilárd

Carl Schmitt-elemzés

Tattay Szilárd

Joglogika

Tattay Szilárd

Jogok és kötelességek a természetjogi elméletekben

Tattay Szilárd

Kelsen – jogászi és szociológiai államfogalom

Tattay Szilárd

Konzervatív politikai filozófia

Tattay Szilárd

Koraújkori jog- és politikai filozófia

Tattay Szilárd

Kortárs természetjogi elméletek

Tattay Szilárd

Közjó és értelem mint államhatalom alapja és célja Aquinói Szt. Tamás szerint

Tattay Szilárd

Közvetlen és képviseleti demokrácia

Tattay Szilárd

Nemzet, nacionalizmus, nemzetállam

Tattay Szilárd

Normalogika

Tattay Szilárd

Politikai realizmus Machiavelli elméletében

Tattay Szilárd

Szt. Ágoston De civitate Dei – valamely téma

Tattay Szilárd

Szuverenitás – általában vagy egy gondolkodónál

Tattay Szilárd

Természetes jogok – emberi jogok

Tattay Szilárd

Természetjog – Aquinói Szt. Tamás szerint

Tattay Szilárd

Természetjog – az államhatalom korlátozásában

Tattay Szilárd