Gyászhír

2024.03.06.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

Dr. Péteri Zoltán, Karunk emeritus professzora

2024. február 29-én, életének 95. évében

visszaadta lelkét Teremtőjének.

Karunk alapításától kezdve meghatározó szerepet játszott a jog- és államelmélet, valamint a jogösszehasonlítás oktatásában. Kivételesen mély műveltsége, széleskörű nyelvtudása, egész személyiségét átható, könnyed eleganciája hamar a legnépszerűbb oktatók közé emelték körünkben, akik az új jogász kar első évfolyamaiban tanultunk. Sokan vannak köztünk, akik a Kar legkiválóbb előadójának tartották, mivel az elvont fogalmakat is jól követhetően, élvezetesen magyarázta, és könnyen érthetővé tette számunkra. Többnyire komoly arckifejezése mögött páratlanul szellemes, kedélyes egyéniség lakozott; humoros megjegyzéseit mai napig idézzük baráti beszélgetéseinkben. Sokakat közülünk kijuttatott a strasbourgi Nemzetközi Összehasonlító Jogi Fakultásra, ahol maga is tanított. Személyében természetes módon egyesítette a tudós kutatót és az egyetemi oktatót. Akiben látta az elkötelezettséget és az érdeklődést valamely tudományos téma iránt, azt kiemelten is támogatta a kutatómunkában. Mindig a lényegre irányította figyelmünket: arra, ami a jogban maradandó, ami érték, ami örök emberi. Nemcsak ismereteket közvetített, de saját személyes példájával tanított; személye sokunk számára »az ideális jogászt« testesítette meg, akihez öntudatlanul is hasonulni akartunk. Karunk első tanári közösségének ahhoz a legidősebb generációjához tartozott, amelynek tagjai az első években vállukon hordozták a Pázmány Jog- és Államtudományi Karát, és megalapozták annak elismertségét. Ezért is, különös hálával tartozunk érte a teremtő Istennek.

Az öröklét távlatában szemlélve földi életútját Dániel könyvének sorai juthatnak eszünkbe: »Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.« (Dán 12,3.) Ennek hitében búcsúzva ajánljuk őt a szerető Isten kegyelmébe."

Komáromi László, dékán

Események

15.
2024. ápr.
JAK
Doktori Iskola - nyílt nap
Dékáni Tanácsterem
16.
2024. ápr.
JAK
A kollektív szerződéskötési jog és kollektív szerződéskötés a közszférában - online konferencia
Online
17.
2024. ápr.
JAK
Lunchtime lecture [Strathmore University, Kenya]
Gy301
17.
2024. ápr.
JAK
Nyúlmentés Magyarországon
17.
2024. ápr.
JAK
PROFEX nyelvvizsga
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
22.
2024. ápr.
JAK
Családi jogi TDK ülés
Gy311
További események
Széchenyi 2020