Kötelező tantárgyak:

Jogász képzés

Nemzetközi magánjog 1. (Magyar nemzetközi kollíziós magánjog)  JONM201XX0
tantárgyjegyző: Burián László

Nemzetközi magánjog 2. (Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga) JONM202XX0
tantárgyjegyző: Burián László

Nemzetközi magánjog 1. gyakorlat (Burián László, Raffai Katalin, Szabó Sarolta)

Nemzetközi magánjog 2. gyakorlat (Burián László, Raffai Katalin, Szabó Sarolta)

 

Európai és nemzetközi igazgatás (MA) szak

EU nemzetközi magánjoga, JMNM201XX0 tárgyjegyző:Raffai Katalin

 

Igazságügyi igazgatás (BA) szak

Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, JANM201XX1 tárgyjegyző: Burián László

 

Kötelezően választható tantárgy:

Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás JONM301XC0 tárgyjegyző: Burián László

Bevezetés a nemzetközi családjogba JONM302XC0 tárgyjegyző: Raffai Katalin

 

Szabadon választható tantárgyak:

Az emberi jogok szerepe a nemzetközi magánjogban JONM417XA0 (Raffai Katalin)

A közrendi klauzula a magyar bírói gyakorlatban JONM423XA0 (Raffai Katalin)

Nemzetközi magánjog a magyar bírói gyakorlatban JONM423XA0 (Szabó Sarolta)

Nemzetközi szerződési jog JONM422NA0 (Szabó Sarolta)

Idegen nyelven:

Introduction To International Commercial Dispute Settlement JONM440XA0 (Schmidt Richárd)

Vergleichendes Internationales Privatrecht - Allgemeiner Teil JONM424NA0 (Burián László)

Vergleichendes Interntionales Privatrecht - Besonderer Teil JONM425NA0 (Burián László)

International Investment Agreements JONM438XA0 (Burián László)