Alapvető tudnivalók a záróvizsgáról

 • Záróvizsgára jelentkezni 1) megszerzett abszolutórium, valamint 2) érvényesen benyújtott szakdolgozat együttes megléte esetén lehet.
 • Az Intézet záróvizsgát egy félévben egyszer hirdet: az őszi félévben általában január végén, a tavaszi félévben általában június végén.
 • Záróvizsga letehető jogviszonyon belül (az utolsó aktív félév részeként) vagy jogviszonyon kívül (az abszolutórium megszerzése utáni 5 éven belül bármelyik félévben). Az utóbbi esetben nem kell a későbbi félévben beiratkozni, a záróvizsga beiratkozástól függetlenül letehető, költsége nincs (kivéve megismételt záróvizsga esetén).
 • Az első záróvizsga-időszakra való jelentkezés jogviszonytól függetlenül ingyenes. Minden további jelentkezésért az évente meghatározott szolgáltatási díj fizetendő (lsd. Térítési és juttatási szabályzat).
 • A záróvizsgára jelentkezés két fordulóban zajlik. A hallgató először záróvizsga-időszakra jelentkezik: ez valójában nem más, mint egy szándéknyilatkozat arról, hogy a hallgató az adott félévben szeretné letenni a záróvizsgát. A második fordulóban az időszakra jelentkezett hallgatók már a konkrétan meghirdetett időpontok közül választhatnak, a létszámlimitek erejéig. A konkrét időpontokat általában január, illetve június elején hirdeti meg az Intézet.
 • A záróvizsga az adott hallgató számára egyetlen napon zajlik. Része a szakdolgozat megvédése szóbeli felelet formájában, valamint egy-egy szóbeli felelet valamennyi záróvizsga-tárgyból. (Ez alól kivétel az angol jogi szakfordító [jogász és nem jogász] képzés, mivel ott a szóbeli védést megelőzi egy írásbeli forduló, ugyanazon a napon délelőtt.)
 • Érvényesen megszerzett záróvizsgajegy nem javítható. Elégtelen eredmény esetén a záróvizsga legközelebb a következő félévben kísérelhető meg. Bármely részvizsga sikertelensége esetén maga a záróvizsga is elégtelen eredményt ér; részjegy nem vihető át következő záróvizsga-kísérletre; minden záróvizsgán a teljes záróvizsgát újra le kell tenni.
 • A záróvizsga bizottság összetétele a záróvizsga napjának reggeléig titkos. A hallgató témavezetője nem feltétlenül tagja a bizottságnak, de kívánsága szerint jelen lehet a szakdolgozat megvédésén.

Jelen összefoglaló csak egy kivonat. A záróvizsgával kapcsolatos minden pontos információ megtalálható a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 41. §-ban.


Alapvető tudnivalók az oklevélről

 • A szakirányú továbbképzések oklevéllel zárulnak, amit az Intézet a sikeres záróvizsga után legkésőbb 30 nappal magyar és angol nyelven kiállít.
 • Sikeres záróvizsga után, de még az oklevél kinyomtatása előtt oklevél igazolást tudunk kiállítani. Ez az igazolás önmagában végzettséget nem igazol. Ez ügyben érdeklődjön oktatásszervezőjénél!
 • Az oklevél tartalmazza a továbbképzés alapjául szolgáló eredeti oklevél adatait, így annak angol nyelvű verzióját szükség esetén az Intézet bekérheti.
 • Az Egyetem az átadást követően elveszett, ellopott, megsemmisült oklevélről kérelemre a törzslap alapján oklevélmásodlatot állít ki. Ennek kiállításáért az évente meghatározott szolgáltatási díj fizetendő (lsd. Térítési és juttatási szabályzat).
 • Az oklevélátadó ünnepséget az Intézet minden záróvizsga-időszak után, általában február és július közepén szervezi meg. Az a hallgató, aki az ünnepségen nem tud jelen lenni, átveheti az oklevelet  az ünnepség után személyesen a Deák Intézetben, vagy a Térítési és juttatási szabályzatban meghatározott díj ellenében kérheti annak postázását.
 • Szakjogász képzéseinken szerzett oklevéllel Ön az LL.M. cím viselésére jogosult.

Az oklevéllel kapcsolatos minden pontos információ megtalálható a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 42. §-ban.

Az oklevél minősítésének meghatározása: Az oklevél minősítése ötfokozatú skálán történik (az elégtelen kizárásával: (2) elégséges, (3) közepes, (4) jó, (5) jeles); kiszámításának módja: a záróvizsga két tizedesjegy pontosságú végeredményének és a hallgató két tizedesjegy pontosságú halmozott (kumulált) súlyozott tanulmányi átlagának a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kerekített átlaga. Kitüntetéses oklevelet kap a hallgató, ha szakdolgozata védésének érdemjegye, valamint záróvizsgája minden részjegye jeles, halmozott (kumulált) súlyozott tanulmányi átlaga pedig legalább 4,51.