Ezen az oldalon a Deák Intézet szakirányú továbbképzéseire 2024 őszi indulással felvett új hallgatók számára nyújtunk beiratkozási tájékoztatást. A későbbi félévekre vonatkozó, frissített leírást az adott felvételi határidők után aktualizáljuk.

Minden szakirányú továbbképzésünk vegyes jelenléti/online képzési rendben indul. A képzési napok egy része kizárólag online lesz követhető.

 

Tisztelt Új Hallgatónk!

Köszönjük megtisztelő jelentkezését, örömmel köszöntjük Önt hallgatóink között! Javasoljuk, hogy az itt leírtakat alaposan olvassa át a beiratkozás, tárgyfelvétel, és a képzés megkezdése körüli teendők sikere érdekében. Alul a gyakori kérdésekre is választ talál.

FONTOS: kérem, fordítson figyelmet a határidőkre, különösen a kérelmek határidőire, mert bizonyos kérelmek esetén nem tudunk késve benyújtott űrlapot elfogadni, és bizonyos kérelmek határideje korán, akár szeptember első napjaira lejárhat!

A határidők itt találhatók.


Az Ön teendői a képzés kezdetén a következők lesznek:

1. Ellenőrizze, hogy személyes adatai helyesek-e az egyetem Neptun rendszerében. Nyomtassa ki beiratkozási lapját, ha az azon szereplő adatok hibátlanok ÉS pontosan megegyeznek érvényes okmányaival.
2. Adja be határidőre az esetleg benyújtani kívánt kérelmeket.
3. Jelentkezzen be a Neptunon aktív státuszra az őszi félévre (miután a Neptunon megnyílt a bejelentkezési időszak, lsd. honlapunk határidő-táblázatában).
4. Vegye fel a Neptunon a tárgyakat (miután a Neptunon megnyílt a tárgyfelvételi időszak: lsd. honlapunk határidő-táblázatában).
5. Legkésőbb szeptember 13-ig iratkozzon be személyesen is a Deák Intézetben, bármikor, amikor Önnek megfelel, ehhez nem szükséges előre bejelentkezni (az Intézet nyitvatartási idejében, amelyet honlapunkon megtalál).
6. Győződjön meg az önköltség befizetéséről – akár Ön, akár harmadik fél fizet, akár megosztva – a befizetési határidő(k)ig, amelyeket megtalál honlapunk határidő-táblázatában.

Az alábbiakban ezeket és a kapcsolódó tudnivalókat részletezzük.

 

1. A Neptun

Egyetemi ügyeinek többségét Ön a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben fogja intézni. A PPKE Neptun hallgatói felületének oldala itt érhető el.
- Neptun-kódját (azaz login nevét) emailben kapja meg a felvételi döntést követő napokban.
- Az Ön Neptun jelszava, ha Önnek eddig még nem volt Neptun hozzáférése nálunk: „Ne" és a születési dátuma ééééhhnn formában (például: Ne19991231). Az alapértelmezett jelszót belépés után azonnal meg kell majd változtatnia. Amennyiben már rendelkezik Neptun hozzáféréssel a PPKE-n (mert már volt az egyetem hallgatója), akkor viszont a korábban használt jelszava él továbbra is; ha jelszavát elfelejtette, keressen minket emailben.

Azok, akik már végeztek korábban képzést egyetemünkön, lehet, hogy csak a korábbi képzés adatait látják a Neptunban akkor, amikor most újra belépnek. A Neptunon belül az ablak bal felső sarkában lehet váltani a képzések között. Technikai segítséget a Neptun használatához a Neptun bejelentkezési oldalán talál.

 

2. Az órarend

A képzés helyszíne a PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) vagy a PPKE BTK Sophianum épülete (1088 Budapest, Mikszáth tér 1.); a pontos termet később írjuk meg Önöknek. Az órarendet legkésőbb szeptember elején az oktatásszervezőjétől kapja meg.

 

3. A kérelmek

A tanév eleji induláshoz a legfontosabb teendő: kérem, legyen kedves feljegyezni az Önre vonatkozó határidőket. Ehhez szeretném tisztelettel felhívni figyelmét a weboldalunkon található táblázatunkra, amely a félév összes határidejét tartalmazza.

Különösen szeretnénk felhívni szíves figyelmét a kérelmek (pl. kreditelismerés, részletfizetés, halasztás, munkáltató általi befizetés stb.) határidőire! Néhány kérelemet csak a Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani, amely nem enged határidő-túllépést.

 

4. Adatok a Neptunban

Kérjük, hogy mielőtt kinyomtatná beiratkozási lapját, a Neptun rendszerbe belépve, az Információ / Általános nyomtatványok menüpont alatt nyissa meg beiratkozási lapját és ellenőrizze az adatok helyességét.

Fontos, hogy az adatok karakterre pontosan megegyezzenek az okmányaiban szereplő adatokkal! Ha pl. édesanyja neve az okmányában két keresztnévvel szerepel, de a beiratkozási lapon csak eggyel, az hibás, javítandó adatnak minősül; szintúgy fontos például a „dr." megjelölés a személyi igazolványban – mindennek az okmánnyal kell tehát megegyeznie. A „dr." megjelölést csak abban az esetben rögzítjük nagybetűvel, ha a jelentkező doktori – azaz PhD – tudományos fokozattal rendelkezik. Ha a személyi igazolvány nem tartalmazza a „dr." előtagot, akkor mi sem rögzítjük a Neptunban; kérem, ez esetben módosíttassa a Neptunban szereplő nevet, még mielőtt kinyomtatná a beiratkozási lapját.

Egy szokásos probléma a születési név előtt szereplő esetleges „dr." előtag: ha a személyi igazolvány ezt tartalmazza, akkor nekünk is így kell rögzíteni.

Email-cím vagy telefonszám változása esetén kérjük, hogy adatait a Neptunban a Saját adatok / Elérhetőségek menüpont alatt legyen szíves módosítani. Az email-címeket illetően tisztelettel javaslom, hogy lehetőség szerint kerüljék az esetleg túl erősen szűrő munkahelyi levelezőrendszerek, vagy egyes közismerten gyenge minőségű ingyenes rendszerek használatát: a legtöbb tájékoztatást Ön emailben fogja megkapni, beleértve esetleg a tanulmányi feladatokat (pl. beadandó dolgozatokat) is, ezért nagyon fontos, hogy fogadni tudja őket.

Amennyiben az okmányaiban szereplő adataiban talál eltérést, amit Ön nem tud javítani a Neptunon belül, kérjük, hogy a helyes adatokat küldje meg oktatásszervezőjének vagy központi címünkre e-mailben, annak érdekében, hogy az adatokat még a beiratkozás előtt javíthassuk és Ön rendben kinyomtathassa a beiratkozási lapját.

Azok, akik már végeztek korábban képzést egyetemünkön, lehet, hogy csak a korábbi képzés adatait látják a Neptunban akkor, amikor most újra belépnek. A Neptunon belül az ablak bal felső sarkában lehet váltani a képzések között.

Kérjük, hogy a hibátlan adatokat tartalmazó beiratkozási lapját nyomtassa majd ki és írja alá. Felhívjuk figyelmét, hogy aláírásával azt is igazolja, hogy megismerkedett az adott tanévre szóló Tanulmányi tájékoztatóval és a hallgatókra vonatkozó tűz- és munkavédelmi anyaggal.

 

5. Neptunos beiratkozás, tárgyfelvétel

Beiratkozási szándékukat majd mind a Neptun rendszeren, mind papíron meg kell erősíteniük szeptember során (kérem, vegye tekintetbe a pontos határidőket weboldalunkon). A papíralapú és az elektronikus beiratkozás egyaránt szükséges: bármelyik elmaradása esetén nem jön létre a hallgatói jogviszony. A bejelentkezés elmulasztásával a hallgató féléve automatikusan passzív lesz, első félév esetén „Nem iratkozott be" státuszú, aminek következtében nem jön létre a jogviszony.

A beiratkozás része a Neptun rendszeren keresztül történő beiratkozás és tárgyfelvétel. Az első félévre való bejelentkezés a Neptunban az Ügyintézés  Beiratkozás/bejelentkezés menüpontban lesz lehetséges: a bejelentkezési időszak során itt kell majd kiválasztania (a mostani és minden következő félév elején), hogy aktív vagy passzív státuszra jelentkezik-e be a kívánt akadémiai szemeszterre. A képzés első félévében nem lehet passzív státuszt választani.

A bejelentkezési időszak határidőit honlapunk határidő-táblázatában találja. A bejelentkezés elmulasztása esetén halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem nyújtható be az erre vonatkozó külön határidőig.

A tárgyfelvételi időszak határidőit szintén honlapunk határidő-táblázatában találja. A tárgyfelvétel elmulasztása esetén tárgyankénti díj ellenében kérelmezhető az elmaradt tárgyak regisztrációja, az ide vontkozó külön határidőig.

Ha Ön módosítani szeretné folyamatban lévő bejelentkezési kérelmét (például „aktív" státuszra nyújtott be kérelmet, de mégis „passzív" kíván lenni), akkor ezt a bejelentkezési határidő végéig teheti meg az adott félév sorában lévő „Lehetőségek" menüpont alatt a „Státusz módosítása" opció kiválasztása után.

A mintatanterv szerint felvenni javasolt tárgyakról az oktatásszervező tájékoztatja majd Önöket az első tárgyfelvételi időszak során, emailben.

A JSDI-SZK jelű, Szakdolgozati konzultáció című tárgyakkal (valamint a határidők között a szakdolgozatokhoz, záróvizsgákhoz tartozó határidőkkel) Önöknek az első félévben még nem kell foglalkozniuk. A szakdolgozat, a hozzá kapcsolódó tárgy, és a záróvizsga csak az utolsó félévben lesz esedékes.

 

6. Személyes beiratkozás

A személyes beiratkozásra a Deák Intézetben kerül sor (amely a Kar főépületének első emeletén található, cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.), az Intézet nyitvatartási idejében, ami a beiratkozási időszakban (szeptember 2-13.) minden hétköznap 8:00 és 17:30 között tart. Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

A személyes beiratkozás határideje: szeptember 13. 17:30. Amennyiben a személyes beiratkozás hiányos vagy elmarad, Ön a képzést nem látogathatja. A személyes beiratkozást nem lehetséges online formában, postai úton stb. helyettesíteni.

A hiánytalan beiratkozás érdekében, kérjük, hozza magával a következőket:

1) egy példányban a fent leírtak szerint kinyomtatott, az Ön okmányaival megegyezően hibátlan adatokat tartalmazó beiratkozási lapját, aláírva (ha az okmányokhoz képest eltérő adatokat tartalmazó lapot a helyszínen kell javítanunk és újranyomtatnunk, az hosszan feltartja a beiratkozási folyamatot);

2) két példányban kinyomtatott képzési szerződését, aláírva (ezt a Neptun rendszerben az Információ / Általános nyomtatványok menüpont alatt lehet kinyomtatni; ebből Ön a későbbiekben egy az egyetem által is aláírt példányt visszakap);

3) eredetiben a személyi adatait igazoló okmányait: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya (mind a négy szükséges, de csak egyszeri itteni megtekintésre, ezekről nem kérünk másolatot);

4) eredeti, magyar nyelvű diplomáját (jogászoknak szóló képzés esetében természetesen ez alatt a jogi diplomát értjük) és annak egy példányban jól olvasható fénymásolatát (az eredeti diploma vagy ennek hiányában hiteles másolat bemutatásától semmilyen esetben nem tudunk eltekinteni, például kérésre sem, elveszett diploma esetén sem, a Pázmányon szerzett diploma esetén sem, vagy a diploma meglétét valószínűsítő egyéb oktatási eredmények, munkatapasztalat stb. esetén sem; valamint nem fogadhatunk el az eredeti híján egyszerű másolatot, illetve kizárólag latin vagy angol vagy egyéb nyelvű okmányt sem – ennek az a magyarázata, hogy az Ön leendő LL.M. oklevelét a képzés végén az Ön eredeti oklevelére alapozva állítjuk ki, valamint a képzésre való felvételt az oklevél mint bemeneti feltétel alapján állapítjuk meg, és ezért tökéletesen meg kell győződnünk annak pontos adatairól és érvényességéről);

4a) csak nem-jogász diploma esetében: annak angol nyelvű változatát és annak egy fénymásolatát is (mert ez alapján állíthatjuk majd ki az Ön nálunk szerzett oklevelének angol verzióját, az Ön végzettségének az eredeti oklevélen szereplő hivatalos angol megnevezése alapján);

5) egy igazolványképet.

Összegezve: beiratkozási lap egy példányban; képzési szerződés két példányban; személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya; eredeti diploma és annak fénymásolata (és nem-jogászoknál a diploma angol változata és fénymásolata); egy igazolványkép.

 

7. Az önköltség befizetése

A tandíjat az Egyetem a Neptunon írja majd ki Önnek a beiratkozási időszak lejárta után. Befizetésének két módja lesz:

- Ha Ön a saját nevében, magánszemélyként fizet be, akkor a Neptun rendszeren keresztül saját bankkártyával kell majd kiegyenlíteni az összeget.

- Ha az Ön tandíját harmadik személy (munkáltató, egyéni vállalkozó stb.) fizeti részben vagy egészben, a Neptunban leadott számlakérő lap alapján Ön és a harmadik fél számlát kap az egyetemtől, a fizetési információk azon szerepelnek majd. A számla a kiírástól kezdve letölthető lesz a Neptunból.

A számlakérő lap leadásának módja: erre vonatkozó határidőig a Neptun rendszeren.

Pénzügyi kedvezmények kérelmezéséről itt olvashat (kérem, vegye figyelembe a határidőket).

Diákhitel igénylés: amennyiben Ön jogosult rá, önköltségét a Diákhitel Központtal kötött szerződés alapján is fizetheti. Kérjük, ez esetben olvassa el tájékoztatónkat.

A pénzügyi tételeket és a számlákat (mind magánszemély számára, mind a számlakérő űrlap alapján) szeptember közepén kezdi kiállítani a pénzügyi osztály.

Az önköltség beérkezési határideje mind magánszemély, mind harmadik befizető fél számára honlapunk határidő-táblázatában olvasható. (Ugyanez a Diákhitel 2 szerződésszám beírási határideje.) Ennek elmulasztása esetén automatikusan kiíródó késedelmi díj mellett a határidő meghosszabbodik, amely egyben a késedelmi díj befizetésének határideje is lesz (ennek dátumát is lsd. honlapunk határidő-táblázatában). További késedelem nem engedélyezett, harmadik fél (pl. munkáltató) általi befizetés esetén sem, ezirányú kérelem sem létezik, ezért kérem, győződjön meg jóelőre arról, hogy munkáltatója például tisztában van a határidővel és annak képes eleget tenni, továbbá hogy munkáltatója időben megkapja ehhez Öntől a Neptunból (kiírása után) letölthető számlát.

A magánszemélyként, bankkártyás fizetéskor gyakran felmerülő probléma, hogy a fizetés meghiúsul, mert a bankkártyás fizetés eseti vagy napi limitje alacsonyabb, mint az önköltség összege. Javasoljuk, hogy befizetés előtt nézze át fizetési limitjeit.

 

8. A diákigazolvány

Lehetőség van levelező tagozatos diákigazolvány igénylésére. Ez BKK diákbérlet vásárlására nem jogosít, utazási kedvezményt csak vidéki állandó lakhellyel rendelkezők kapnak a lakóhely és az egyetem székhelye között. Egyéb diákkedvezmények (olcsóbb belépők, kedvezménykuponok stb.) ugyanúgy érvényesek. Az igényléssel kapcsolatos tájékoztató itt található.

 

9. TVSZ

Tisztelt Hallgatónk, kérjük továbbá, hogy olvassák át a honlapunkon a tanulmányi tudnivalóknál található Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, amely a képzéseink rendjét szabályozza.

 

Gyakori kérdések

– Milyen dokumentumokra van szükség a személyes beiratkozáshoz?

A személyes beiratkozáshoz csak az itt feljebb szereplő tájékoztatóban felsorolt dokumentumokat kérjük (beiratkozási lap egy példányban; képzési szerződés két példányban; személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, TAJ kártya; eredeti diploma és annak fénymásolata (és nemjogászoknál a diploma angol változata és fénymásolata); egy igazolványkép – kérem, olvassa el a feljebb szereplő részletesebb tájékoztatást).

Nem kérünk nyelvvizsga-bizonyítványt, oklevélmellékleteket, érettségi adatokat; nem kérünk útlevél-adatokat sem (hiába szerepel esetleg a beiratkozási lapon).

 

– Miért kell személyesen megjelenni a beiratkozáshoz?

Az Ön adatait (és korábbi képzettségének adatait) egyetemünk a közhiteles Neptun rendszerben köteles rögzíteni. Annak érdekében, hogy a hitelességet biztosítsuk, az Ön okmányait és oklevelét eredetiben látnunk kell.

 

– Meddig kell személyesen is beiratkozni?

Arra kérjük, hogy legkésőbb szeptember 13-ig fáradjon be a személyes beiratkozásra. Időpontot nem kell egyeztetni, nyitvatartási időnkben bármikor örömmel látjuk.

 

– Milyen pénzügyi kedvezmények kérelmezhetők?

Pénzügyi kedvezmények kérelmezéséről itt olvashat (kérem, vegye figyelembe a határidőket).

 

– Munkáltató (vagy cég, egyéni vállalkozás, egyéb harmadik fél...) fizeti a költségtérítést, vagy annak egy részét. Mi a teendőm?

Ebben az esetben számlát kell kérnie egyetemünk pénzügyi osztályától arra a részre vonatkozóan, amit a harmadik fél fizet be. Módja: Neptun kérvénykezelő 401. A kérelem benyújtása során fel kell tölteni a harmadik fél által aláírt papíralapú nyomtatványt is (amely a Neptunból a kérvény űrlapjának tetején található linkről tölthető le).

Határidő: lsd. honlapunk határidő-táblázatában.

A számlák kiállítása szeptember közepén kezdődik. Az elkészült számlákat a Neptunon a Pénzügyek / Számlák menüpontban lehet majd megtalálni, külön értesítést a pénzügyi osztály nem küld róluk. Az elektronikus számla bélyegző és aláírás nélkül is érvényes.

Részletes információk ezen az oldalon találhatók.

 

– Lekéstem a harmadik fél általi befizetés kérelmezéséhez kiírt határidőt. Mi a teendőm?

Ha valaki lekési a számlakérő űrlap benyújtásának határidejét és utólag szeretné azt beadni, akkor a Neptunon nyújthat be a számla módosítása iránti kérelmet, amely díjköteles (száma: 402).

 

– Módosítani szeretnék a befizetés módján (pl. korábban számlakérő űrlapot nyújtottam be, de most inkább magánszemélyként fizetnék). Mi a teendő?

Ha valaki módosítani szeretne a fizetés módján (pl. korábban számlakérő űrlapot nyújtott be, de most inkább magánszemélyként fizetne), akkor a Neptunon nyújthat be a számla módosítása iránti kérelmet, amely díjköteles (száma: 402).

 

– Nincs bankkártyám, hogyan fizethetek?

Magánszemély részéről a befizetés kizárólag bankkártyával lehetséges a Neptun rendszerben. Személyes befizetés, átutalás, vagy gyűjtőszámlára való utalás nem lehetséges, erre irányuló kérelmet nem fogadunk be. Ha Önnek nincs bankkártyája, akkor a befizetést valamilyen segítséggel (pl. házastárs, stb. bankkártyájával) érdemes megoldani.

Harmadik fél (pl. munkáltató) a számlakérő űrlap alapján kiírt számla nyomán, az azon szereplő számlára való átutalással fizethet be.

 

– Szeretném elismertetni korábban elvégzett tárgyaimat, mi a teendő?

Kreditrendszerű képzésben elvégzett tárgyakról itt található ismertető: Kreditátviteli Bizottság.

 

– Lekéstem a bejelentkezést a Neptunon, mi a teendő?

Halasztott bejelentkezési kérelem a Neptun kérvénykezelőjében adható le (díjkötelesen): 301-es sz. kérelem. Határidejét lsd. honlapunk határidő-táblázatában. A kérelem elfogadása esetén oktatásszervezője jelentkezteti be Önt.

 

– Lekéstem a tárgyfelvételt a Neptunon, mi a teendő?

Halasztott tárgyfelvételi kérelem a Neptun kérvénykezelőjében adható le (tárgyanként díjkötelesen): 101-es sz. kérelem. Határidejét lsd. honlapunk határidő-táblázatában. A kérelem elfogadása esetén oktatásszervezője veszi fel a tárgyakat az Ön számára.

 

– Mikor tudjuk meg a számonkérés (vizsgák, stb.) rendjét?

A számonkérés rendjét szeptember során szoktuk egyeztetni az oktatókkal. Jellemzően a szorgalmi időszakban zajló beadandó feladatokra (megajánlott jegyekre), és a vizsgaidőszakban zajló írásbeli és szóbeli vizsgákra egyaránt számítani lehet. Oktatásszervezője részletesen meg fogja írni Önnek a számonkérés rendjét valamennyi tárgyhoz, törekvésünk szerint még szeptember során.

 

További kellemes nyarat, sikeres beiratkozást és hasznos első félévet kívánunk tisztelt Jelentkezőinknek, tisztelt Hallgatóinknak!