2022.09.01.

Általános információk, tájékoztatók

Alap, osztatlan és mesterképzésben részt vevő hallgatók által fizetendő költségtéritések/önköltséges dijak, vendéghallgatásban felvett kredit dija a 2022/23-as tanévben (2022.08.01. - 2023.07.31.)

Az alap-, osztatlan, egyetemi és mesterképzésben részt vevő hallgatók által fizetendő költségtérítések/önköltséges díjak, vendéghallgatásban felvett kredit díja a 2021/2022-es tanévben (2021.08.01. - 2022.07.31.) 

  A hallgatók által fizetendő szolgáltatási díjak

--------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018/19/1. félévétől a Diákhitel 1. engedményezésének lehetősége Karunkon megszűnik. A Diákhitel 1-et továbbra is igénybe vehetik, amennyiben a feltételeknek megfelelnek, de az igényelt összeg közvetlenül az Önök számlájára fog érkezni a Diákhitel Központtól. Az önköltség/költségtérítés díját a féléves időbeosztásban megadott határidőig be kell fizetni, ez alól a hitel felvétele nem mentesít.

A DH1-ről tájékoztatót itt olvashatnak: https://ppke.hu/uploads/articles/359660/file/DH1ugyintezes_hallgatoknak.pdf

PPKE-JÁK Tanulmányi Osztály

---------------------------------------------------------------------------------------