Időszak megnevezése

Időpontok

Kérelem-benyújtási határidők

Kérelem benyújtása a Neptun rendszerben fizetési haladék, illetve részletfizetési kedvezmény iránt [Neptun kérvénykezelő 510]

2023. szeptember 6. 23:59-ig (aktív félévre bejelentkezve)

Számlakérés a Neptun rendszerben költségtérítési díj harmadik fél általi befizetéséhez [Neptun kérvénykezelő 401]

2023. szeptember 6. 12:00-ig

Számla módosítása vagy határidőn túli számla kérése a Neptun rendszerben költségtérítési díj harmadik fél általi befizetéséhez [Neptun kérvénykezelő 402]

2023. november 30-ig

Kreditelismerési kérelmek [űrlap: Kreditátviteli Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek]

2023. szeptember 8. 12:00-ig

Dékáni kérelem benyújtás a Neptun rendszerben (első félév szünetelési vagy harmadik passzív félév engedélyezési kérelem) [Neptun kérvénykezelő 205]

2023. szeptember 6-ig

Első félév passziválása egyszerű írásbeli kérelem alapján (figyelem: e határidő után csak dékáni engedéllyel kérvényezhető a félév passziválása, lsd. TVSZ)

2023. október 4-ig

Halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem a Neptun rendszerben [Neptun kérvénykezelő 301]

2023. szeptember 17. 23:59

Halasztott tárgyfelvétel iránti kérelem a Neptun rendszerben (szolgáltatási díjért, aktívként bejelentkezett hallgatóknak) [Neptun kérvénykezelő 101]

2023. szeptember 25. 23:59

Ösztöndíjak iránti kérelmek a Neptun rendszerben (csak utolsó félévesek számára, dékáni hirdetmény alapján; kivéve kreditkompenzációs öd.)

2023. november 20.

  Bejelentkezési időszak, tárgyfelvétel, oktatás

Beiratkozási / bejelentkezési időszak a Neptun rendszerben frissen felvettek számára

2023. augusztus 28. 09:00-tól szeptember 6. 16:00-ig

Beiratkozási / bejelentkezési időszak a Neptun rendszerben futó képzések számára

2023. augusztus 31. 09:00-tól szeptember 6. 16:00-ig

Tárgyfelvételi időszak a Neptun rendszerben

2023. augusztus 29. 09:00-tól szeptember 15. 14:00-ig

Szorgalmi időszak

2023. szeptember 4-december 9.

Tanítás a levelező tagozaton

órarend szerint

Szünnapok a Karon

2023. október 11. (Pázmány nap); október 23. (ünnep); november 1-2. (ünnep és rektori szünet); december 8. (rektori szünet); december 25-26. (ünnep)

Téli szünet a Karon

2023. december 18-tól 2024. január 7-ig

Költségtérítéssel kapcsolatos határidők

Kérelem benyújtása a Neptun rendszerben fizetési haladék, illetve részletfizetési kedvezmény iránt [Neptun kérvénykezelő 510]

2023. szeptember 6. 23:59-ig (aktív félévre bejelentkezve)

Számlakérés a Neptun rendszerben költségtérítési díj harmadik fél általi befizetéséhez [Neptun kérvénykezelő 401]

2023. szeptember 6. 12:00-ig

Számla módosítása vagy határidőn túli számla kérése a Neptun rendszerben költségtérítési díj harmadik fél általi befizetéséhez [Neptun kérvénykezelő 402]

2023. november 30-ig

Költségtérítés befizetési és Diákhitel 2. szerződésszám beírási időszak

a tétel kiírásától (szept. 11-14.) szeptember 28-ig

Költségtérítés befizetési határidő késedelmi díj megfizetése mellett

2023. október 5.

Fizetési haladékot kapott hallgatók befizetési határideje

2023. október 31.

Részletfizetési kedvezményben részesültek részletfizetési határidői

2023. szeptember 28.
2023. október 31.
2023. november 15.

 Vizsgaidőszak

Kedvezményes vizsgaidőszak („KV időszak”)

2023. november 7-22.

Jelentkezés kedvezményes vizsgaidőpontra

2023. november 6. 09:00-tól

Vizsgaidőszak I. (első hét: elővizsga-hét)

2023. december 4-16.

Vizsgaidőszak II. (utolsó hét: utóvizsga-hét)

2024. január 8-február 10.

Vizsgajelentkezési időszak kezdete a Neptun rendszerben

2023. november 27. 09:00

Féléves eredményekkel szembeni kifogásolási határidő

2024. február 26.

 Szakdolgozat, záróvizsga

(csak az utolsó félévükben járó hallgatók számára esedékes!)

Szakdolgozati címbejelentés kezdete a Neptun rendszerben

2023. szeptember 11. 10:00

Szakdolgozati címbejelentés határideje a Neptun rendszerben

2023. október 6. 23:59

Szakdolgozati címbejelentés határideje késedelmi díj befizetése mellett a Neptun rendszerben

2023. október 13. 23:59

Szakdolgozat leadási határideje a Neptun rendszerben
(KOPI plágiumkereső: lsd. Tanulmányi hirdetmények)

2023. december 18. 20:00

Szakdolgozat leadási határideje késedelmi díj befizetése mellett a Neptun rendszerben

2024. január 3. 20:00

Záróvizsga-időszakra jelentkezés

2024. január 3. 09:00-tól január 5. 12:00-ig

Záróvizsga-időpontokra jelentkezés

2024. január 8. 09:00-tól január 11. 12:00-ig

Záróvizsga-időszak

2024. január 15-26.

Oklevélátadó ünnepség

későbbi hirdetmény alapján, várhatóan február közepén

 

A félév összes egyetemi és kari határidejét és teljes időbeosztását lsd. a kari honlapon.