Időszak megnevezése

Időpontok

Kérelem-benyújtási határidők

Kérelem benyújtása a Neptun rendszerben fizetési haladék, illetve részletfizetési kedvezmény iránt [Neptun kérvénykezelő 510]

2024. február 13. 16:00-ig

Számlakérés a Neptun rendszerben költségtérítési díj harmadik fél általi befizetéséhez [Neptun kérvénykezelő 401]

2024. február 13-ig

Számla módosítása vagy határidőn túli számla kérése a Neptun rendszerben költségtérítési díj harmadik fél általi befizetéséhez [Neptun kérvénykezelő 402]

folyamatosan

Kreditelismerési kérelmek [űrlap: Kreditátviteli Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek]

2024. február 16. 12:00-ig

Dékáni kérelem benyújtás a Neptun rendszerben (első félév szünetelési vagy harmadik passzív félév engedélyezési kérelem) [Neptun kérvénykezelő 205]

2024. február 13-ig

Halasztott beiratkozási/bejelentkezési kérelem a Neptun rendszerben [Neptun kérvénykezelő 301]

2024. február 25. 23:59-ig

Halasztott tárgyfelvétel iránti kérelem a Neptun rendszerben (szolgáltatási díjért, aktívként bejelentkezett hallgatóknak) [Neptun kérvénykezelő 101]

2024. március 18. 14:00

Ösztöndíjak iránti kérelmek a Neptun rendszerben (csak utolsó félévesek számára, dékáni hirdetmény alapján; kivéve kreditkompenzációs öd.)

2024. március 13-április 20.

  Bejelentkezési időszak, tárgyfelvétel, oktatás

Beiratkozási / bejelentkezési időszak a Neptun rendszerben

2024. február 7. 08:00-tól február 13. 16:00-ig

Tárgyfelvételi időszak a Neptun rendszerben

2024. február 13. 09:00-tól március 8. 14:00-ig

Szorgalmi időszak

2024. február 12-május 25.

Tanítás a levelező tagozaton

órarend szerint

Szünnapok a Karon

2024. március 15. (nemzeti ünnep); március 28-április 1. (húsvét); április 16. kedd (Dies Academicus); május 1. (a munka ünnepe); május 20. (Pünkösdhétfő)

Költségtérítéssel kapcsolatos határidők

Kérelem benyújtása a Neptun rendszerben fizetési haladék, illetve részletfizetési kedvezmény iránt [Neptun kérvénykezelő 510]

2024. február 13. 16:00-ig

Számlakérés a Neptun rendszerben költségtérítési díj harmadik fél általi befizetéséhez [Neptun kérvénykezelő 401]

2024. február 13-ig

Számla módosítása vagy határidőn túli számla kérése a Neptun rendszerben költségtérítési díj harmadik fél általi befizetéséhez [Neptun kérvénykezelő 402]

folyamatosan

Költségtérítés befizetési és Diákhitel 2. szerződésszám beírási időszak

a tétel kiírásától (febr. 15-20.) 2024. március 5-ig

Költségtérítés befizetési határidő késedelmi díj megfizetése mellett

2024. március 12.

Fizetési haladékot kapott hallgatók befizetési határideje

2024. március 31.

Részletfizetési kedvezményben részesültek részletfizetési határidői

2024. március 5.
2024. március 31.
2024. április 15.

 Vizsgaidőszak

Kedvezményes vizsgaidőszak („KV időszak”)

2024. április 19-május 7.

Jelentkezés kedvezményes vizsgaidőpontra

2024. április 18. 09:00-tól

Vizsgaidőszak (ezen belül az első hét: elővizsga-hét; az utolsó hét: utóvizsga-hét)

2024. május 20-július 6.

Vizsgajelentkezési időszak kezdete a Neptun rendszerben

2024. május 13. 09:00

 Szakdolgozat, záróvizsga

(csak az utolsó félévükben járó, illetve abszolutóriumot korábban megszerzett hallgatók számára esedékes!)

Szakdolgozati címbejelentés kezdete a Neptun rendszerben

2024. február 1. 10:00

Szakdolgozati címbejelentés, módosítás határideje a Neptun rendszerben
(mind aktív, mind korábban abszolvált hallgatóinkra érvényes!)

2024. március 11. 16:00

Szakdolgozati címbejelentés, módosítás határideje késedelmi díj befizetése mellett a Neptun rendszerben
(mind aktív, mind korábban abszolvált hallgatóinkra érvényes!)

2024. március 18. 16:00

Szakdolgozat leadási határideje a Neptun rendszerben

2024. május 20. 20:00

Szakdolgozat leadási határideje késedelmi díj befizetése mellett a Neptun rendszerben

2024. május 27. 20:00

Záróvizsga-időszakra jelentkezés

2024. június 5. 09:00-június 8. 12:00

Záróvizsga-időpontokra jelentkezés

2024. június 11. kedd 09:00-június 13. 12:00

Záróvizsga-időszak

2024. június 17-28.

Oklevélátadó ünnepség

későbbi hirdetmény alapján, várhatóan július közepén