REGISZTRÁCIÓ
Első ADATNAP
Konferencia és fórum az európai és hazai adatstratégiákról 

Időpont: 
2024. március 21. (csütörtök), 9:30 – 17:30

Helyszín: 
PPKE JÁK, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28., Szent II. János Pál pápa díszterem

Szervezők: 
Ereky István Közjogi Kutatóközpont PPKE JÁK (ereky.jak.ppke.hu)
Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület (Magyary.hu)

A rendezvény támogatói: 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK)

Védnök: 
Dr. Koltay András, egyetemi tanár, LL.M., Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), elnök

A konferencia és fórum célja, hogy keretet biztosítson egy kötetlen szakmai beszélgetéshez az EU legújabb adatstratégiai szabályozásainak hazai relációiról. 2022-től öt-hat alapvető fontosságú uniós rendelet készül(t), amely a hazai adatstratégiát alapjaiban változtatja meg [Európai Adatkormányzási rendelet (DGA), Digitális piacokról szóló jogszabály (DMA), Digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA), valamint Mesterséges Intelligenciáról szóló jogszabály (AIA) és Data Act]. A konferencián az adatkormányzásban, hírközlésben, digitális szolgáltatásokban érintett uniós, állami, nem-állami és tudományos szféra szereplőit kívánjuk meghívni és párbeszédre, közös gondolkodásra ösztönözni. A konferencia különös aktualitását adja, hogy a nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló törvény (2023. évi CI. tv.) 2024. április 1-jén lép hatályba. 
A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 


Program (előzetes)

9.30 nyitó előadások (keynotes)

Tóth Andrea Katalin, LL.M. 
     Európai Bizottság, DG CNECT, Directorate for Data
Valkó Gábor, PhD., címzetes egyetemi docens
     Központi Statisztikai Hivatal, elnökhelyettes,  Statisztikai Igazgatóság
Péterfalvi Attila, PhD., Habil. címzetes egyetemi tanár
     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, elnök


11.00
Panel 1 (kerekasztal és fórum)
Lehetséges nemzeti válaszok az Európai Unió 2020. évi Adatstratégiájára
Teendők az aktuális EU-s normák tükrében (DGA, OGD, FFoD, Data Act)

Sántha György, PhD., CMC
     Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület, elnök
Tóth Andrea Katalin, LL.M. PhD-hallgató,  
     Európai Bizottság, DG CNECT, Directorate for Data
Valkó Gábor, PhD., elnökhelyettes
     Központi Statisztikai Hivatal, Statisztikai Igazgatóság
Vass Norbert, osztályvezető
    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Wéber Krisztina, jogi igazgató
     Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft.
Szőke Gergely, PhD., tanszékvezető adjunktus
     Pécsi Tudományegyetem, Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék

Moderátor: 
Sikolya Zsolt, NHIT szakértő

 

13.00
Panel 2 (kerekasztal és fórum)
Az adatok szerepe a digitális gazdaságban
Teendők az aktuális EU-s normák tükrében (DSA, DMA)

Lapsánszky András, PhD. Habil.
     SZE ÁJK, tanszékvezető egyetemi docens
     Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, elnökhelyettes
Solymár Károly Balázs, helyettes államtitkár
     Energiaügyi Minisztérium, Energiaügyi Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság
Gaál Barna, nemzetközi kapcsolatok irodavezető
      Digitális Magyarország Ügynökség 
Pünkösty András, PhD., egyetemi adjunktus
     PPKE JÁK, Európai jogi Tanszék, Versenyjogi Kutatóközpont
     NKE EJKK Információs Társadalom Kutatóintézet
Urbán Viktor, blockchain tanácsadó
     Gazdasági Minisztérium, Neumann János Nonprofit Kft.

Moderátor: 
Fáczán Gábor, szabályozási igazgató-helyettes 
     Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Online Platformok Főosztály

15:30
Panel 3 (kerekasztal és fórum)

Az adatok szerepe a Mesterséges Intelligencia alapú technológiák alkalmazásában
Teendők az új Mesterséges Intelligencia rendelet elfogadása után (AIA)

Sabjanics István, PhD., LL.M. egyetemi adjunktus
     PPKE JÁK, Nemzetközi Jogi Tanszék, Ereky István Közjogi Kutatóközpont
Magyar Gábor Béla, címzetes egyetemi tanár,
     BME VIK, a NAV MI Munkacsoportjának elnöke 
Nyáry Mihály, az eGov Hírlevél főszerkesztője
     Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület
Tahyné dr. Kovács Ágnes, PhD, egyetemi docens
     PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék

Moderátor:
Csomán Gábor
     Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület, titkár

Zárszó 
Gerencsér Balázs Szabolcs, Ph.D. habil. egyetemi docens
PPKE JÁK Ereky István Közjogi Kutatóközpont igazgató