A tandíjat, hivatalos nevét önköltséget a félévre történő beiratkozás után az egyetem Hallgatói Pénzügyi Irodája hozza létre a Neptun rendszerben, befizetési határidejét pedig a mindenkori féléves időbeosztás tartalmazza. A befizetési határidőt késedelmi díj megfizetése mellett általában egy héttel meg lehet hosszabbítani. A meghosszabbított határidő lejárta után befizetésre nincs lehetőség, az Intézet a felvett tárgyakat törli, az adott félévet passzívra állítja, első félév esetén pedig nem jön létre a képzési jogviszony.

Az önköltség befizetésének két módja van: 1. magánszemélyként, 2. költségátvállaló közreműködésével.

 

1. Befizetés magánszemélyként

 • A Hallgatói Pénzügyi Iroda a fentiek alapján kiírja a tandíjtételt (kb. szeptember, illetve február közepén).
 • A hallgatónak a megadott határidőig a Neptun rendszeren keresztül, a Pénzügyek / Befizetés menüpontban, online bankkártyás fizetéssel kell teljesíteni az összeget. Szükség esetén a technikai leírás megtalálható a Neptun belépési oldalán.
 • Amennyiben a hallgató a megadott határidőig nem teljesíti az összeget, késedelmi díj megfizetése mellett általában egy héttel meg lehet hosszabbítani azt. Erre kérvényt nem kell írni, minden aktívan maradt befizetési díjtétel mellé a rendszer automatikusan kiírja a pótdíjat.
 • Befizetési bizonylatot vagy bármilyen visszaigazolást a hallgatónak nem kell küldenie, az Intézet munkatársai látják a befizetett összeget.
 • Magánszemély esetén a banki átutalással teljesített összegeket a Hallgatói Pénzügyi Iroda érdemi vizsgálat nélkül visszautalja. A féléves jogviszonyt a Neptunban sikeresen megtörtént bankkártyás befizetésig nem tudjuk aktiválni, a szolgáltatási díjakat nem tudjuk befogadni.
 • A magánszemély részére kiállított számla letölthető a Neptun rendszerbe lépve, a Pénzügyek / Számlák menüpontban.

 

2. Befizetés költségvállaló közreműködésével

 • Ha a hallgató tandíját harmadik fél (pl. munkáltató) fizeti, a féléves időbeosztásban meghatározott határidőig – ami általában megegyezik a Neptun bejelentkezési határidővel – számlaigénylő lapot kell leadni. Harmadik félnek számít az egyéni vállalkozó és az egyéni ügyvéd is.
 • Számlát a Neptun kérvénykezelő rendszerében lehet igényelni. Részletes tájékoztatást a Neptun belépő oldalán olvashat.
 • A Hallgatói Pénzügyi Iroda a fentiek alapján kiírja a tandíjtételt (kb. szeptember, illetve február közepén).
 • A számla címzettje a számlán lévő határidőig és az ott található bankszámlaszámra banki átutalással átutalja az összeget.
 • Amennyiben a partner a megadott határidőig nem teljesíti az összeget, késedelmi díj megfizetése mellett általában egy héttel meg lehet hosszabbítani azt. Erre kérvényt nem kell írni, minden aktívan maradt befizetési díjtétel mellé a rendszer automatikusan kiírja a pótdíjat.
 • A kiállított számla elektronikusan letölthető a Neptun rendszerbe belépve a Pénzügyek / Számlák menüpontban. Az elektronikus számla bélyegző és aláírás nélkül is érvényes. Az elektronikus aláírás ellenőrzhető a www.e-ellenorzes.hu oldalon.

 

Egyéb lehetőségek:

 • Diákhitel 2: magánszemélyként minden, 45. életévét be nem töltött hallgató jogosult a Diákhitel 2. igénybevételére. Ennek részleteiről a Diákhitel Központ weboldalán tájékozódhat.
 • Részletfizetési kérelem: amennyiben a hallgató önköltségét harmadik fél nem vállalja át, a hallgató jogosult részletfizetési kérelmet benyújtani. Ennek határidejét a mindenkori féléves időbeosztás rögzíti, benyújtani pedig a Neptun rendszeren keresztül lehetséges.
 • Fizetési haladék iránti kérelem: amennyiben a hallgató önköltségét harmadik fél nem vállalja át, a hallgató jogosult fizetési haladék iránti kérelmet benyújtani. Ennek határidejét a mindenkori féléves időbeosztás rögzíti, benyújtani pedig a Neptun rendszeren keresztül lehetséges.