I. Öregdiák és családos ösztöndíjak

 

1. A kérelmezés módja:

Aktív hallgatóink az ösztöndíj iránti kérelmüket – a kreditkompenzációs ösztöndíj kivételével – kizárólag a Neptunon keresztül nyújthatják be. A kérelem neve: 902 ÖSZTÖNDÍJ KÉRELEM – JÁK DEÁK INTÉZET.

Előfeltétele: a mintatanterv szerinti képzési időszakra a teljes önköltség maradéktalan befizetése (részletfizetés esetén mindhárom részlet befizetése), az aktuális félévre is.

Benyújtási időszak: ősszel az ösztöndíjak dékáni kiírásától november 20-ig, tavasszal a dékáni kiírástól április 20-ig. A határidő jogvesztő, határidő utáni módosítás, kiegészítés, benyújtás nem lehetséges.

Az ösztöndíjak nem vonhatók össze.

A jogosulatlanul igénybevett ösztöndíjat a hallgató köteles visszatéríteni.

A kérelem a JÁK Deák Intézet szakirányú továbbképzéseinek hallgatói számára meghirdetett alábbi ösztöndíjak igénylése céljából nyújtható be:

 

2. Az ösztöndíjak:

Ösztöndíjaink (a minden félévben újonnan meghirdetett dékáni kiírás függvényében) a következők:

 1. Pázmány Öregdiák Ösztöndíj
 2. Pályakezdő Családos Ösztöndíj
 3. Kisgyermekes Ösztöndíj
 4. Nagycsaládos Posztgraduális Ösztöndíj

 A jogosultság illetve a juttatás feltételeit, a megítélés szempontjait a fenti linkeken olvashatják.

 

3. A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:
 1. „Pázmány Öregdiák Ösztöndíj": nincs.
 2. „Pályakezdő Családi Ösztöndíj": a házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolata.
 3. „Kisgyermekes Ösztöndíj”: a TGYÁS, CSED, GYES, GYED, GYNT vagy Ápolási díj tényleges folyósításának (nem a jogosultságnak) igazolása (!) minden vonatkozó félévre, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának egyszerű másolata.
 4. „Nagycsaládos Posztgraduális Ösztöndíj": kiskorú gyerekek esetén a születési anyakönyvi kivonat egyszerű másolata és a családi pótlék tényleges folyósításának (nem a jogosultságnak) igazolása (!) Abban az esetben, ha a családi pótlék a Hallgató házastársának nevére érkezik, szükséges csatolni a házastársak közös nyilatkozatát arról, hogy közös háztartásban élnek a kiskorú gyermekekkel együtt. Amennyiben valamelyik gyermek 18. életévét betöltött középiskolai tanuló, illetve nappali tagozatos egyetemi hallgató, úgy iskolai igazolás, illetve hallgatói jogviszony igazolás szükséges minden vonatkozó félévre.

 


 

II. Kreditkompenzációs ösztöndíj

Azon hallgatók, akik a mintatanterv szerinti féléveiken túlfutottak és a kiírás egyéb feltételeinek megfelelnek (hátralévő kreditpontok száma, aktív státusz), kreditkompenzációs ösztöndíjat igényelhetnek a mintatanterven túli félév önköltségének csökkentése érdekében. A kreditkompenzációs ösztöndíj csak egy alkalommal igényelhető a képzés során.

A PPKE JÁK Kreditkompenzációs Ösztöndíja iránti kérelem papír alapú kérelem kitöltésével és beadásával igényelhető, a kari honlapon található tájékoztató szerint.

 


 

III. Kedvezmények

 1. „Szakjogász szakvizsgázó kedvezmény": a szakirányú továbbképzésen résztvevők térítésmentesen beiratkozhatnak egy tetszőlegesen kiválasztott szakvizsga felkészítőre a mintatanterv szerinti félévekben.
 2. „Szaknyelvi kedvezmény": a szakirányú továbbképzésre beiratkozók 10% kedvezménnyel beiratkozhatnak egy szaknyelvi kurzusra valamelyik képzési félévükben. A kedvezmény a Profex nyelvvizsga díjakra nem vonatkozik.
 3. A jogi szakvizsga-felkészítő tanfolyamon a PPKE JÁK volt hallgatóinak a költségtérítési díjból 10% kedvezményt biztosítunk.

A kedvezmények nem vonhatók össze.

A jogosulatlanul igénybevett kedvezményt a hallgató köteles visszatéríteni.