I. Alapvető tudnivalók a szakdolgozatról

 • Szakirányú továbbképzéseink szakdolgozattal zárulnak, amit az utolsó képzési félévben, vagy az abszolutórium megszerzésétől számított öt éven belül bármelyik következő félévben lehet benyújtani.
 • A szakdolgozat várható félévében a féléves időbeosztásban meghatározott időpontig be kell jelenteni a megírandó szakdolgozat tervezett címét. A bejelentést a Neptunon lehet megtenni (leírását lsd. alább), és fel kell tölteni hozzá egy papíralapú űrlapot kitöltve és a témavezető által aláírva (lsd. alább). A címbejelentést az intézetvezető bírálja el (tehát vagy jóváhagyja, vagy indokokással elutasítja; utóbbi esetben új cím jelenthető be).
 • A témavezetőnek jogász végzettséggel kell rendelkeznie. Jóváhagyás nélkül, automatikusan témavezető lehet, aki jogászként a képzésen vagy az Egyetemen oktat. Ha a képzés vonatkozó tantárgyának oktatója a témavezetést nem vállalja, abban az esetben:
  • bármelyik felsőoktatási intézmény tudományos fokozattal rendelkező oktatója témavezetőnek választható;
  • vagy tudományos fokozat hiányában írásbeli ajánlást kell beszerezni a szakfelelőstől. Kérjük, mindkét esetben először a képzés vonatkozó oktatóját keressék, és ha ő elutasítja a jelentkezést, akkor a választott témavezető bejelentésével együtt a felkérés elutasítását is csatolják.
 • Az utolsó félévben minden esetben fel kell venni a Szakdolgozati konzultáció nevű órátlan tárgyat (akkor is, ha a hallgató a szakdolgozat tényleges benyújtását csak későbbi félévben tervezi). A tárgyra a hallgató a szorgalmi időszak végén gyakorlati jegyet kap, a tárgy teljesítése nélkül abszolutóriumot nem szerezhet. A tárgy teljesítésének előfeltétele a címbejelentés.
 • A szakdolgozatot a féléves időbeosztásban meghatározott időpontig lehet benyújtani a Neptun rendszeren (részletesen lsd. alább).
 • A szakdolgozat minimális terjedelme 80.000 leütés (szóközökkel együtt); nem-jogász hallgatók számára 60.000 karakter (szóközökkel együtt). A formai követelményeket a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályozza. A dolgozat nem mellőzheti a korrekt hivatkozási rendszert, amely lábjegyzetekkel történik; a tudományos szerkesztésre irányadó továbbá a kari folyóirat, az IAS szerkesztési szabályzata.
 • A szakdolgozatot a témavezető a jóváhagyás előtt az MTA Sztaki KOPI plágiumszűrő webes alkalmazásában ellenőrzi. Az ezzel járó időt érdemes tehát belekalkulálni a dolgozat ütemezésébe. Amennyiben az alkalmazás nem talál plágiumot, a dolgozat eredetiségéről szóló plágiumnyilatkozatot a hallgató és a témavezető eredeti aláírásával együtt a Neptun rendszerbe feltöltött verzióba be kell illeszteni (letölthető űrlapjaink közül).

II. Címbejelentés a Neptunon

 1. Kattintson a Neptun rendszerben a Tanulmányok – Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton a Szakdolgozat jelentkezés c. gombra.
 2. A kívánt témavezető nevével elnevezett téma sorának végén található + jelre kattintva érhető el a Jelentkezés gomb. Ezt megnyomva megadhatók a szakdolgozat adatai.
 3. A Fájl feltöltése gombra kattintva tölthető fel a témavezető által korábban aláírt címbejelentő lap (lsd. űrlapjaink között). Nem kérünk témavázlatot feltölteni, hiába írja esetleg ezt a feltöltési mező; csak a címbejelentő lapot kérjük feltölteni.
 4. A sárga mezőben az automatikusan beírt címet törölni kell, és helyére be kell írni a valóban bejelenteni kívánt címet! Egy Neptun-hiba miatt a program sajnos törli a címet abban az esetben, ha utána töltik fel az űrlapot, tehát előbb a feltöltés szükséges, és utána a cím beírása – a hiba elhárításán dolgozunk.
 5. A Tovább gombra kattintva megtörténik a bejelentés.
 6. A bejelentést az intézetvezető bírálja el. Elfogadás esetén a bejelentést befogadtuk. Elutasítás esetén a hallgató indokolást kap, és új bejelentést tehet.
 7. Utolsó féléves, aktuálisan végzős hallgatóink számára a bejelentés határideje a féléves határidők között található. Korábban abszolvált, vagy korábbi bejelentést módosítani kívánó, korábban végzős hallgatóink számára a bejelentésnek nincs határideje (de értelemszerűen nem történhet később, mint a szakdolgozat leadási határideje).

III. Szakdolgozat benyújtása a Neptunon

 1. Kattintson a Neptun rendszerben a Tanulmányok – Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton a Szakdolgozat feltöltése gombra (a gomb akkor aktív, ha a feltöltéshez a rendszer és az adott dolgozat beállításai megfelelnek). Megnyomása után az ablakban meg kell adni a dolgozat végleges címét (magyar nyelvű képzéseinken magyar, angol nyelvűek esetében magyar és angol nyelven töltsék ki).
 2. A Tovább gombra egy újabb ablak nyílik meg, ahol a Fájl feltöltése gombbal saját gépünkről ki kell választani a feltöltendő (csakis .pdf) állományt. A Fájlok mentése gomb megnyomása után elkezdődik a feltöltés. A visszajelző üzenetben zöld pipa jelzi a sikeres feltöltést.
 3. A szakdolgozat csak akkor tölthető fel a Neptunba, ha azt a témavezető véglegesnek tekintette, és a feltöltést engedélyezte. A témavezető a beállítást a Neptun rendszerben megteheti maga is, vagy megkérheti erre a képzés oktatásszervezőjét. Ha a Szakdolgozat feltöltése gomb nem aktív, a feltöltés technikailag nincs engedélyezve. Ezt haladéktalanul jelezze témavezetőjének, annak érdekében, hogy ő engedélyezze a feltöltést.
 4. A feltöltendő fájl nevének a hallgató nevét, a kar kódját és a témavezető nevét kell tartalmaznia. Példa fájlnév: Hallgató János, JÁKDI, Dr. Oktató Péter.pdf.
 5. A dolgozat leadása után a feltöltött dolgozat már nem törölhető. A feltöltött állományt a képzés oktatásszervezője ellenőrzi, formai hiba esetén törli és a hallgatót javításra szólítja fel.