dr. Aczél-Partos Adrienn
megbízott oktató, könyvtárvezető

PPKE JÁK, Informatikai Oktatási csoport

dr. Agócs Ilona
vezető főtanácsos

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

dr. Almási Adrienn
felügyeleti tanácsadó

Magyar Nemzeti Bank

Dr. Ambrus István
egyetemi docens

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

dr. Andor Krisztina
helyettes államtitkár

Gadaságfejlesztési Minisztérium

Dr. András Krisztina
egyetemi docens

Budapesti Corvinus Egyetem

dr. Andréka Tamás
államtitkár

Agrárminisztérium

Dr. Auer Ádám
egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

dr. Bábosik Roland Ottó
közbeszerzési szaktanácsadó

TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Baják László
történész, szakmuzeológus

Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Tár

dr. Bajusz Dániel
ügyvéd

Vámosi-Nagy Ernst & Young Law Office

Bakó Aliz
gazdasági-igazgatóhelyettes

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivata

Dr. Ballabás Gábor
megbízott oktató

 

Dr. Balogh Dorka
nyelvtanár

PPKE JÁK, Idegen Nyelvi Lektorátus

dr. Balogh Hajnalka
jogász-nyelvész

Európai Unió Bírósága

Dr. Balogh Zsolt
c. egyetemi docens, kollégiumvezető

PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék, Kúria

Dr. Bán Dániel
tanszékvezető, egyetemi docens

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Bándi Gyula
tanszékvezető egyetemi tanár,
ombudsmanhelyettes

PPKE JÁK, Környezet- és Versenyjogi Tanszék

dr. Bánhegyi Enikő
jogi igazgatóhelyettes

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.

Dr. Barabás Andrea Tünde
tanszékvezető, egyetemi tanár

Nemzetközi Közszolgálati Egyetem

Dr. Baraczka Krisztina
igazságügyi ideg- elmeszakértő

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

dr. Barna Orsolya
ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó

Magyar Közbeszerzési Intézet

dr. Barnóczki Péter
igazgató

Magyar Nemzeti Bank

dr. Bartal Géza
tanácselnök

Kúria, Polgári Kollégium

Bartha Lajos
ügyvezető igazgató

Magyar Nemzeti Bank

Dr. Bartóki-Gönczy Balázs
egyetemi docens, tanszékvezető

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

dr. Bartucz Zoltán
osztályvezető

Miniszterelnökség

dr. Batta Judit Mária
szenior jogtanácsos

Erste Bank Hungary Zrt.

Bejczi József
igazságügyi műszaki szakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Dr. Békés Ádám
egyetemi docens

PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és
Végrehajtási Jogi Tanszék

Dr. Békés Balázs
egyetemi docens

PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék

Dr. Belovics Ervin
tanszékvezető egyetemi tanár,
főtitkár

PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és
Végrehajtási Jogi Tanszék
Legfőbb Ügyészség

dr. Bencsik Balázs
igazgató

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

Dr. Benke Gábor
ügyvéd

Dr. Benke Gábor Ügyvédi Iroda

Dr. Berkes Lilla
egyetemi docens

PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék

dr. Bertényi Imre
ügyész

Legfőbb Ügyészség

dr. Biró Ágnes Györgyi
felügyeleti tanácsadó

Magyar Nemzeti Bank

Biró Gabriella
főosztályvezető

Magyar Nemzeti Bank

Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára
egyetemi tanár, intézetvezető,
rektorhelyettes

Szegedi Tudományegyetem, Üzleti Jogi Intézet

dr. Bodolai László
ügyvéd

 

dr. Bodor Mária
ny. bíró

 

Dr. Bodzási Balázs
közjegyző

Dr. Bodzási Balázs Közjegyzői Iroda

dr. Bokodi Melinda
főosztályvezető

Magyar Nemzeti Bank

dr. Borbély Gyula
c. főügyészségi ügyész

Budapesti Közérdekvédelmi Ügyészség

dr. Boronkay Miklós
ügyvéd

Szecskay Ügyvédi Iroda

dr. Bory Noémi
adjunktus

PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék

Böszörményiné dr. Kovács Katalin
elnökhelyettes

 Kúria

Dr. Christián László
egyetemi docens

PPKE JÁK,  Közigazgatási Jogi Tanszék

Dr. Czine Ágnes
alkotmánybíró

Alkotmánybíróság

dr. Csák Zsolt
kollégiumvezető

Kúria

dr. Császár P. Emőke
tanácselnök

Fővárosi Törvényszék, Polgári Kollégium

dr. Császár Zoltán
adótanácsadó

Caesar Consulting Kft.

dr. Csekő Zsolt
elnök

Nemzeti Koncessziós Iroda

dr. Csepregi István
ügyvezető igazgató

Zöld Jog Kft.

dr. Cseszlai István
megbízott oktató

 

Csesztregi Tamás
osztályvezető, főtanácsos

 Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Dr. Csink Lóránt
egyetemi tanár

PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék

Dr. Csöndes Mónika
adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Darák Péter
tanácselnök

Kúria

dr. Dárdai Mária
ügyvéd

Dr. Dárdai Mária Ügyvédi Iroda

dr. Debisso Kinga
megbízott oktató

 

dr. Dencs Zoltán
ügyvéd

Dencs Ügyvédi Iroda

dr. Detre Miklós
igazgató

Magyar Államkincstár

Dr. Egyed Balázs
igazságügyi genetikus szakértő

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Elek Imre
igazságügyi nyomszakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Ertl Péter
ügyvezető igazgató

 Nemzeti Táncszínház

dr. Farkas Attila László
tanácselnök

Kúria

Dr. Farkas Krisztina
kirendelt ügyész

Országos Kriminológiaia Intézet

dr. Fazekas Balázs
jogi és szabályozási igazgató

Invitech ICT Services KŌ.

dr. Farkas Péter Pál
pénzügyi szakértő

 

dr. Fehér Miklós Zoltán
főosztályvezető-helyettes

Igazságügyi Minisztérium

dr. Fejes Gábor
ügyvéd

DLA Piper

Fényes Péter
hangmérnök, igazságügyi szakértő

Magyar Rádió Zrt.

Dr. Finszter Géza
ny. egyetemi tanár, kandidátus

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Dr. Frivaldszky János
tanszékvezető egyetemi tanár

PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék

Dr. Füredi Sándor
főtanácsos, osztályvezető

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Dr. Gál István László
tanszékvezető egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem

Dr. Gál Judit
ny. bíró

 

Dr. Gál Tamás
ny. igazságügyi szakértő

 

dr. Galambos Henriett
osztályvezető

Szépművészeti Múzeum

dr. Gálfalvi Géza
bírósági titkár

 Fővárosi Törvényszék

Dr. Garamvölgyi Balázs
főosztályvezető-helyettes ügyész

Legfőbb Ügyészség

Dr. Gárdos Péter
ügyvéd

Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

Dr. Gelencsér Dániel
osztályvezető

Kúria

Gellért Csilla
pszichoterapeuta-szakpszichológus

Mérei Ambulancia

Dr. Gerencsér Balázs
egyetemi docens

PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék

Gerő Péter
igazságügyi ingatlanszakértő

Budapesti Corvinus Egyetem

dr. Gimesi Ágnes
tanácselnök

Kúria

dr. Goldea Zsuzsanna
főosztályvezető-helyettes ügyész

Legfőbb Ügyészség

Dr. Gosztonyi Gergely
hab. egyetemi docens

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Göblyös Imre
igazságügyi írás- és okmányszakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató-Központ

Dr. Gősi Zsuzsanna
egyetemi docens

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Graf Orsolya
marketing és kommunikációs vezető

Pannon Filharmonikusok

dr. Grenczer Balázs
kamarai jogtanácsos

Erste Bank Hungary Zrt.

Dr. Gyeney Laura
egyetemi docens

PPKE JÁK, Európajogi Tanszék

Dr. Gyulai-Schmidt Andrea
egyetemi docens

PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék

Dr. Gyulavári Tamás
tanszékvezető egyetemi tanár

PPKE JÁK, Munkajogi Tanszék

Dr. Hajas Barnabás
egyetemi docens

PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási
Jogi Tanszék

Dr. Halász Zsolt Ákos
tanszékvezető egyetemi docens

PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék

Dr. Hankó Zoltán
elnök

Magyar Gyógyszerészi Kamara

dr. Hargita Eszter
szakmai főtanácsadó

Miniszterelnökség

Haszonicsné Dr. Ádám Mária
cenzor

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

dr. Havas-Kovács Gabriella
környezetvédelmi szakjogász,
főosztályvezető

Közbeszerzési Hatóság

Hegyi István
ny. igazságügyi fegyverszakértő

 

dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán
ügyvéd

Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie
Ügyvédi Iroda

Dr. Héjj Tibor
ügyvezető

Proactive Management Consulting Kft.

Dr. Heutger, Viola
egyetemi docens

Universität Salzburg

Hidvéginé dr. Erdélyi Erika
megbízott oktató

 

dr. Homonnai János
osztályvezető ügyész

Legfőbb Ügyészség

dr. Honos Krisztina
ügyvezető

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

dr. Horányi Márton
ügyvéd

Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie
Ügyvédi Iroda

Dr. Horváth András
ügyvéd

Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie
Ügyvédi Iroda

Dr. Horváth E. Írisz
egyetemi docens,
gazdasági igazgató

PPKE JÁK, Polgári Eljárásjogi Tanszék

Dr. Horváth Péter Iván
adjunktus

PPKE BTK, Angol-Amerikai Intézet

Horváth Zsolt
igazgató

Pannon Filharmonikusok

dr. Hubai Ágnes
ügyvéd

Hubai Ügyvédi Iroda

dr. Huszár Gábor Elek
r. százados

Nemzeti Nyomozó Iroda

Dr. Jasperné Sztanek Katalin
igazságügyi könyv- és adószakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Dr. Jauernik Miklós
jogász

 

Dr. Jobbágyi Gábor
professor emeritus, kandidátus

PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék

dr. Judiné dr. Vida Angéla
főosztályvezető ügyész

Legfőbb Ügyészség

Dr. Józon Mónika
egyetemi docens

Sapientia EMTE

dr. Juhász Dorina
tanácsadó

Alkotmánybíróság

Kajdiné dr. Suhajda Zsuzsanna
ügyvezető

Relevancia Tanácsadó Iroda Kft.

dr. Kalicz Anita
jogi osztályvezető

BudapesƟ Ingatlan Nyrt.

Kalmárné dr. Kőszegfalvi Edit
főtanácsos

Bács-Kiskun Megyei Kórháza

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton
habilitált egyetemi docens

ELTE, BTK Történeti Intézet, Történelem
Segédtudományai Tanszék

dr. Kanta Tünde
biztonsági igazgató

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

dr. Karczub Péter
ügyvéd

Havasi és Karczub Ügyvédi Iroda

Dr. Kártyás Gábor
adjunktus

PPKE JÁK, Munkajogi Tanszék

Dr. Katona Klára
intézetvezető, habilitált egyetemi docens

PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet

Kauker Gergely
főosztályvezető

Magyar Nemzeti Bank

Dr. Kengyel Ákos
egyetemi tanár

Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Kerekes Sándor
egyetemi tanár

Kaposvári Egyetem

Dr. Kerényiné Dr. Környei Ágnes
egyetemi docens

PPKE BTK, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet

dr. Kézsmárki Éva Mónika
sportszakember

III. kerület Torna- és Vívó Egylet

dr. Kincses Attila
kollégiumvezető

Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium

dr. Kintzly Péter Szabolcs
kúriai tisztviselő

Kúria

dr. Kiss Andrea
főosztályvezető

Magyar Államkincstár

Kiss Ulrich SJ

Fáber Szent Péter Rendház

dr. Kittka Dalma Petra
jogi igazgató

N.S. Média és Vagyonkezelő Kft.

dr. Klicsu László
c. egyetemi docens,

PPKE JÁK, Pénzügyi Jogi Tanszék

dr. Koday Zsuzsanna
ny. bíró

 

Dr. Koltay András
egyetemi tanár, elnök

PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

dr. Kómár András
ügyvezető igazgató

Országos Betétbiztosítási Alap

Koncz Gabriella
igazságügyi szakértő

KoncZeller Ingatlanértékelő és Kivitelező Kft.

dr. Konerth György Balázs
irodavezető

Barna Orsolya Ügyvédi Iroda

dr. Korb Zoltán
könyvvizsgáló

 

dr. Korencsi Attila
főosztályvezető

Magyar Nemzeti Bank

Dr. Korom Ágoston
adjunktus

Károli Gáspár Református Egyetem

Kosztovics József
igazságügyi könyvszakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

dr. Kovács Erika
elnök

MNB, Pénzügyi Békéltető Testület

Dr. Kovács György
ügyvéd

Dr. Kovács György Ügyvédi Iroda

dr. Kovács Helga Mariann
tanácselnök

Fővárosi Ítélőtábla

dr. Kovács Krisztián
megbízott oktató

PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék

dr. Kovács László
elnök

Közbeszerzési Hatóság

dr. Kovács Tímea
vezető oktató

Dr. Kovács Nyelvstúdió

dr. Kökényesi-Bartos Attila
ügyész

Pest Megyei Főügyészség

Dr. Könczöl Miklós
egyetemi docens

PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék

Dr. Kőrösi István
ny. egyetemi docens

PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet

dr. Krajecz Laura
jogi ügyintéző

Kúria

dr. Kraudi Adrienne
ügyvéd

Ormai és Társai CMS Cameron LLP Nabarro Olswang Ügyvédi Iroda

Kreitz Zsuzsanna
rendőr alezredes

ORFK Készenléti Rendőrség

Krispán István
poligráfus vizsgáló

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

dr. Krzyzewsky Beáta Karolina
ügyvéd

 

Dr. Kurucz Mihály
egyetemi tanár

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Dr. Kurunczi Gábor
adjunktus

PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék

dr. Lánchidi Csaba
közbeszerzési szakmai tanácsadó

Miniszterelnökség

Dr. Láncos Petra Lea
egyetemi docens, dékánhelyettes

PPKE JÁK, Európajogi Tanszék

Dr. Landi Balázs
egyetemi docens

PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék

dr. Lapsánszky András
hírközlési elnökhelyettes

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Lentini Walker, Lisa Beth
alapító, CEO

Lumen Worldwide Endeavors

Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit
egyetemi tanár

Széchenyi István Egyetem

dr. Liber Ádám
ügyvéd

PROVARIS Varga & Partners

dr. Litavecz Anna
megbízott oktató

 

dr. Luszcz Viktor
megbízott oktató

 

Dr. Lux Ágnes
tudományos munkatárs

Társadalomtudományi Kutatóközpont

Dr. Mányó-Váróczi Violetta
adjunktus

PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet

Marossy Szabolcs
üzemeltetési igazgató

PEGAconsult Kft.

Dr. Martonyi János
professor emeritus, kandidátus

Szegedi Tudományegyetem

dr. Matosek Edina
bíró

Fővárosi Ítélőtábla, Polgári Kollégium

dr. Máttyus Ádám
ügyvéd

Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Melegh Gábor
c. egyetemi tanár

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Menczingerné dr. Bokor Andrea
ügyvéd

Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium

Dr. Menyhárd Attila
egyetemi tanár

Eötvös Loránd Tudományegyetem

dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna
bíró

Kúria

Dr. Metzinger Péter
egyetemi docens, ügyvéd

Budapesti Corvinus Egyetem

dr. Mikó Zoltán
Választottbíróság elnöke

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

dr. Miks Antal
irodavezető ügyvéd

Dr. Miks Ügyvédi Iroda

Dr. Miskolczi-Bodnár Péter
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár

Károli Gáspár Református Egyetem

dr. Mogyorósi Dorottya
orvos, jogász, ügyvivő szakértő

Semmelweis Egyetem

Dr. Molnár Sarolta Judit
adjunktus

 PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék

dr. Molnár Zsuzsa
jogi előadó, jogtanácsos

Építési és Közlekedési Minisztérium

Dr. Molnárné dr. Balogh Márta
megbízott oktató

 

Dr. Muzsalyi Róbert
adjunktus

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nádori Péter
újságíró

Lapcom Zrt.

dr. Nagy Gábor Bálint
óraadó

PPKE JÁK, Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék

dr. Nagy Krisztina
megbízott oktató

 

dr. Nagy Zsigmond
elnök, c. egyetemi tanár

SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság

Nagyné Bánovics Júlia
főtanácsos, igazgató, igazságügyi ujjnyomatszakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató Központban

dr. Németh Rita
igazságügyi pszichológus szakértő,
jogász

PszichoKontroll Szakértői és Tanácsadó Kft.

dr. Németh Sándor
ügyvéd

Szecskay Ügyvédi Iroda

dr. Németh Tamás
megbízott oktató

Erste Bank Hungary Zrt.

Dr. Nyikos Györgyi Gizella
tanszékvezető egyetemi docens

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

dr. Nyitrai Zoltán Balázs
senior projekt menedzser

ICON Klinikai Kutató Kft.

dr. Nyujtó Ferenc
ny. tanácsadó

 

dr. Orbán Nikolett
ügyvédjelölt

BékésPartners

dr. Orgován Eszter
megbízott oktató

Európai Külügyi Szolgálat

dr. Orosz Zsuzsa
vezérigazgató-helyettes

Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

dr. Osvald Csilla
bíró

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Dr. Osztovits András Mihály
tanszékvezető egyetemi tanár

Károli Gáspár Református Egyetem

Dr. Ott István
főügyész

Fejér Megyei Főügyészség

dr. Ott Máté Boldizsár
bírósági fogalmazó

Kúria

dr. Őry Tamás
minisztériumi főtanácsos

Pénzügyminisztérium

Palasikné dr. Kirschner Dóra
főosztályvezető

Magyar Nemzeti Bank

Dr. Papp Gergely
szakmai főigazgató helyettes

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Dr. Papp János Tamás
tudományos segédmunkatárs

PPKE JÁK Polgári Jogi Tanszék

Dr. Papp Tekla
tanszékvezető egyetemi tanár

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

dr. Papp Veronika
ügyvéd

Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda

dr. Parkánszki Edina
kamarai jogtanácsos

Erste Bank Hungary Zrt.

Dr. Parti Katalin
tudományos főmunkatárs

Országos Kriminológiai Intézet

dr. Pasqualetti Gergő
megbízott oktató

 

dr. Pataki Béla
osztályvezető

OTP Compliance Igazgatósága

Pathie, Rizuan
partner

Dentons Rodyk, Szingapúr

dr. Pátkai Nándor
helyettes államtitkár

Igazságügyi Minisztérium

dr. Páva Hanna
főigazgató-helyettes

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

dr. Péceli Ádám
ügyész

Legfőbb Ügyészség

dr. Péter-Delbó Márta
vezető-főtanácsos

Nemzeti Választási Iroda

Dr. Péterfalvi Attila András
c. egyetemi tanár, elnök

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

dr. Petneházi-Tóth Judit
helyettes államtitkár

Agrárminisztérium

dr. Petőfi Attila
r. vezérőrnagy, főosztályvezető

ORFK Bűnügyi Főigazgatóság

Dr. Plásztán-Brehószki Márta
adjunktus

PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék

Dr. Pogácsás Anett
egyetemi docens

PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék

Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész, egyetemi tanár

Legfőbb Ügyészség

Dr. Pomeisl András József
főtanácsadó

Kúria, Polgári Kollégium

Pótorné Nagy Zsuzsanna
igazságügyi könyvszakértő

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

dr. Printz János
ügyvezető igazgató

Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

Dr. Pump Judit
vezető főtanácsos

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

dr. Puskás János
elnök

Magyar Vállalati Compliance Társaság

Dr. Pünkösty András
adjunktus

PPKE JÁK, Európajogi Tanszék

dr. Rácz Margit
tisztviselő

Kúria, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Iroda

Dr. Raffai Katalin Edit
egyetemi docens

PPKE JÁK, Nemzetközi Magánjogi Tanszék

dr. Reinhardt Ákos
főosztályvezető

Honvédelmi Minisztérium

Dr. Remetei Filep Zsuzsanna
senior tanácsadó

 

Dr. Rieger László
tanácsadó, kandidátus

 

Salamonné dr. Piltz Judit
tanácselnök

Kúria

dr. Sántha György
ügyvezető, tulajdonos

Salamon Consulting

Sárik Györgyi
nemzetközi referens

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Dr. Schanda Balázs
tanszékvezető egyetemi tanár, prodékán, alkotmánybíró

PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék

dr. Schlemmer Tamás
megbízott oktató

 

Dr. Schlett András
habilitált egyetemi docens

PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet

dr. Seregdi László
felügyeleti tanácsadó

 Magyar Nemzeti Bank

Dr. Smuk Péter
egyetemi tanár, dékán


Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Széchenyi István Egyetem

dr. Somogyi Gábor
tanácselnök

Kúria

Dr. Somogyi Gábor Pál
c. egyetemi tanár, igazságügyi toxikológus szakértő

 

dr. Sperka Kálmán
kollégiumvezető-helyettes

Kúria

dr. Sulyok Katalin
tanársegéd

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Dr. Suri Noémi
adjunktus

PPKE JÁK, Polgári Eljárásjogi Tanszék

dr. Sükösd Péter
elnök

Magyar Vállalati Compliance Társaság

Stancke, Fabian

Europan Law School, Braunschweig

Supina, Susan
adjunktus

University of St. Thomas

dr. Szabados György Dávid
szakértő

Budapesi Orvosszakértői Intézet

dr. Szabó Árpád
adjunktus, klinikai főorvos

Szegedi Tudományegyetem

dr. Szabó Dániel Viktor
ügyvéd

Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

dr. Szabó Endre Győző
elnökhelyettes

Nemzei Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

dr. Szabó György
ügyész

Legfőbb Ügyészség

dr. Szabó Imre
ügyész

Fővárosi Főügyészség Kiemelt és Korrupciós Ügyek Osztálya

Dr. Szabó Marcel
tanszékvezető egyetemi tanár, alkotmánybíró

PPKE JÁK, Európajogi Tanszék

Dr. Szabó Sarolta
egyetemi docens

PPKE JÁK, Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Dr. Szalai Ákos
egyetemi docens

PPKE JÁK, Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet

Szalontai Tamás
vállalati üzletfejlesztési igazgató

Erste Bank Hungary Zrt.

dr. Szamosi Katalin
ügyvédelnök

SBGK Ügyvédi Iroda

dr. Szaniszló Norbert
megbízott oktató

 

dr. Szántó Tibor
ügyvéd

dr. Szánthó Tibor Ügyvédi Iroda

dr. Szathmáry Zoltán
ügyész

Legfőbb Ügyészség

dr. Szatmáry István
jogi igazgató

Mediaworks Hungary Zrt.

dr. Száz Ágnes
ügyvéd

Száz Ágnes Ügyvédi Iroda

dr. Szeidl Ágnes
megbízott oktató

 

dr. Szeiffert Gabriella
osztályvezető

 Közbeszerzési Hatóság

dr. Székely Ákos
ny. bíró, c. egyetemi tanár

Kúria

Dr. Szekeres Diána
tanszékvezető egyetemi docens

Testnevelési Egyetem

Dr. Szikora Katalin
egyetemi docens

Testnevelési Egyetem

dr. Szilágyi Ferenc
adjunktus

PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék

dr. Szilágyi Gabriella
irodavezető

Gazdasági Versenyhivatal Nemzetközi Iroda

Dr. Szilágyi Pál Béla
egyetemi docens

PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék, a Versenyjogi Kutatóközpont vezetője

dr. Szilvásy György Péter r.őrgy
tanársegéd

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr. Szlávik János
egyetemi tanár

Eszterházy Károly Egyetem

Dr. Szomora Zsolt
egyetemi tanár, dékáni megbízott, intézetvezető-helyettes

Szegedi Tudományegyetem

dr. Szórádi Judit
ügyvéd

Szecskay Ügyvédi Iroda

dr. Szűcs András
osztályvezető ügyész

Legfőbb Ügyészség

dr. Szücs Lajos
ny. okl. közlekedésmérnök

 

dr. Szűcs László
szakmai tanácsadó

Pénztárak Garancia Alapja

dr. Szür Zoltán
ügyvéd

Szür Ügyvédi Iroda

dr. Takács Gábor
megbízott oktató

PPKE JÁK, Munkajogi Tanszék

dr. Tallár Ákos
ügyvéd

Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Tallódi Zoltán
főosztályvezető-helyettes

Igazságügyi Minisztérium

Dr. Tamási Erzsébet
megbízott oktató

 

dr. Tánczos Orsolya
jogi referens

Építési és Közlekedési Minisztérium

Dr. Tardy János
c. egyetemi tanár

Budapeseti Gazdasági Főiskola

dr. Tárnok Balázs
tudományos segédmunkatárs

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

dr. Teszár László
osztályvezető

Legfőbb Ügyészség

Tolnainé dr. Tóth Veronika
főtitkár

Magyar Vámügyi Szövetség

dr. Toma Vanda
vezető jogtanácsos és adatvédelmi
tisztviselő

CIB Bank

dr. Tomori Erika
ügyvéd, c. egyetemi docens

Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

dr. Tomori Pál
igazgató

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület

Dr. Tóth András
Versenytanács elnöke

Gazdasági Versenyhivatal

Dr. Tóth Éva
c. egyetemi tanár, ny. kúriai bíró

 

Tóth Péter
ny. igazságügyi fizikus szakértő

 

Dr. Tóth Tihamér
egyetemi tanár

PPKE JÁK, Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék

dr. Töttős Ágnes
vezető-kormányfőtanácsos

Miniszterelnöki Kormányiroda

Tudisconé Gyöngyösy Éva
pénzügyi igazgató

Sberbank Magyarország Zrt.

Unger Anikó
nyelvtanár

PPKE JÁK, Idegen Nyelvi Lektorátus

Dr. Varga Ádám
adjunktus

PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék

dr. Varga Árpád
igazgató

KPMG Tanácsadó Kft.

dr. Varga Edit Mária
bíró

Kúria, Polgári Kollégium

Dr. Varga Tibor
professor emeritus

Szegedi Tudományegyetem

Dr. Varga Zs. András
tanszékvezető egyetemi tanár, prodékán, elnök

PPKE JÁK, Közigazgatási Jogi Tanszék
Kúria

Várhegyi Ferenc
kommentátor

Eurosport Hungary

Dr. Vásáry Miklós
megbízott oktató

Agrárminisztérium

dr. Veres Ildikó
osztályvezető

 Építési és Közlekedési Minisztérium

dr. Vezekényi Ursula
ny. kúriai bíró

 

dr. Vincze Gabriella Anita
megbízott oktató

PPKE JÁK, Nemzetközi Magánjogi Tanszék

Dr. Viski József
megbízott oktató

 

Woller János
főtanácsos

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

dr. Zalai Péter Gábor
ügyvéd

 

dr. Zavodnyik József
ügyvéd

DHZ Legal Dudás Hargita Zavodnyik Ügyvédi Iroda

Dr. Zlinszky János ifj.
tudományos tanácsadó, egyetemi docens