A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatási és jogi tudásanyag elsajátítása. A képzés komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, a hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátításához nyújt segítséget.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév. A szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a második félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 195.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 2 félév; félévente 10 alkalom. Képzési nap: hétfő délután 13:30-18:30 (tervezett indítás: 2024. február és szeptember). Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Schlett András.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

Az EU közös agrárpolitikája

12 K

 

EU közjogi ismeretek ‒ Az EU közös agrárpolitika döntéshozatali rendje

10 K

 

Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás struktúrája

12 KZ

 

Az agrárjog alkotmányos összefüggései

6 A

 

Az EU vidékfejlesztési politikájának pénzügyi és intézményi rendje

10 KZ

 

Az EU termékpálya rendtartásainak pénzügyi, intézményi, informatikai rendje

10 K

 

A természetvédelem és jogi környezete

 6 A

 

Magyar mezőgazdaság sajátosságai, stratégiai jellege

 

 12 K

Az agrár- és vidékfejlesztési igazgatás sajátos eljárási szabályai

 

8 K

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrárigazgatási tevékenysége

 

 6 A

Az élelmiszerlánc-biztonság rendje, az élelmiszer és a bor eredetvédelme

 

10 KZ

Birtokpolitika

 

4 A

Agrárszerződések, jogviták rendezése

 

6 K

Az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer alapfogalmai

 

10 KZ

Mezőgazdasági vagyonvédelem, szabálysértések

 

4 A

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

66

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.