A Könyvtár teljességre törekvően gyűjti a kortárs hazai jogtudományi szakirodalmat.

Törekszik a kutatómunkához szükséges külföldi szakirodalom beszerzésére.

Mellékgyűjtőkörben a kari képzésben és kutatásban számba jövő humán háttértudományok válogatott anyagát gyűjti: történelem, közgazdaságtan, politológia, filozófia, egyháztörténelem, kánonjog.

A tankönyvek, kézikönyvek és a hazai szakirodalom nagy része az olvasóteremben, szabadpolcon található. A tanszékekre kihelyezett állományt elsősorban külföldi szakirodalom alkotja. A könyvállomány legnagyobb részének adatai megtalálhatók az online katalógusban.

A Kar által előfizetett nyomtatott folyóiratok részben az olvasóterem galériáján, részben a raktárakban, illetve a tanszékeken találhatók. Innen a honlapról érhetők el az online folyóiratok, és a Kar hallgatói és oktatói számára hozzáférhető jogi és egyéb adatbázisok.

A könyvtár gyűjteményének részét képezik a Karon megvédett szakdolgozatok és doktori értekezések nyomtatott példányai.