A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja, hogy jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és Európai Uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át, és olyan fordítói kompetenciákat erősítsen, amelyek a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújtanak kellő alapot. A különböző iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait.

A jelentkezés feltétele:

  • jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél;
  • B szintű komplex (korábban középfokú C típusú) államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga vagy nyelvi előképzettség (angol nyelven szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy angol tanítási nyelvű középiskolában szerzett érettségi bizonyítvány);
  • alapfokú számítógép-kezelői ismeretek;
  • sikeres nyelvi felvételi vizsga.

Az Intézet a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai gyakorlat, fordítói gyakorlat, stb.) kötheti, valamint a hallgatók számát korlátozhatja.

A felvételi vizsga írásbeli vizsgából áll, a vizsga pontos időpontjáról (várhatóan február/szeptember eleje) emailben küldünk értesítést a jelentkezések lezárta után.

 

ÍRÁSBELI FELVÉTELI a jogi szakfordítói képzésre jelentkezők szűrésére:

A felvételi teszt célja a következő kompetenciák/készségek mérése:

  • angol nyelvtudás szintje;
  • magyar nyelvi (grammatikai, lexikai, stilisztikai), közvetítési és szövegalkotási készségek.

A felvételi vizsga leírása: 3 feladatból álló írásbeli vizsga, mely során a jelentkezőknek 2 jogi/közigazgatási szaknyelvi szöveget (pl. aktuális publicisztika) kell lefordítaniuk angolról magyarra és magyarról angolra, számítógép használata nélkül, kézzel írva, nyomtatott szótár használata megengedett. A szövegek terjedelme kb. 150 szó (szövegenként). A vizsga harmadik része önálló fogalmazási feladat megadott témában, melyhez semmilyen segédeszköz nem használható. A fogalmazás terjedelme minimum 250, maximum300 szó. Az írásbeli vizsga ideje 120 perc, amelyből 80 perc áll a jelentkezők rendelkezésére a két fordításra szótárhasználattal, majd 40 perc a fogalmazási feladatra, szótárhasználat nélkül.

A vizsgázók bármilyen nyomtatott szótárt használhatnak, azonban a felvételire szótárt a jelentkezőknek kell magukkal hozniuk, azt az egyetem csak korlátozott számban tud biztosítani. A felvételi vizsgán összesen 60 pont szerezhető. A felvételi vizsga eredményéről a jelentkezőket levélben és e-mailben értesítjük.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére a harmadik képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) angol jogi szakfordító szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 295.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

Képzés napja: péntek délután 13.30-18.30 és szombat 8.15-15.15 (8+8 alkalom). A következő képzés tervezett indítása: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

A képzés szakfelelőse: Dr. Balogh Dorka, Dr. Láncos Petra.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

III. félév

Fordításelmélet

10 K

 

 

A jogi szöveg szerkezete

12 K

 

 

Polgári jogi terminológia I.

10 K

 

 

EU terminológia I.

8 KZ

 

 

Büntetőjogi terminológia I.

8 KZ

 

 

Polgári eljárásjogi terminológia I.

8 KZ

 

 

Polgári jogi terminológia II.

8 KZ

 

 

Számítógéppel támogatott fordítás

16 K

 

 

Közjog, versenyjog

8 KZ

 

 

Magyar nyelvhelyesség

8 A

 

 

Szerződések nyelvi sajátosságai I.

 

10 K

 

Jogi szakfordítás projektmunkában

 

12 K

 

Megtévesztő nyelvi elemek I.

 

12 K

 

EU terminológia II.

 

 16 KZ

 

Büntetőjogi terminológia II.

 

 8 KZ

 

Polgári eljárásjogi terminológia II.

 

 8 KZ

 

Szerződések nyelvi sajátosságai II.

 

 8 KZ

 

Common Law terminológia

 

 8 K

 

Közbeszerzési fogalomrendszer

 

 8 K

 

Fordítástechnika I.

 

 8 K

 

EPSO – Felkészülés a versenyvizsgára

 

2 A

 

Megtévesztő nyelvi elemek II.

 

 

12 K

Fordítástechnika II.

 

 

 12 K

Társasági jog 

 

 

 8 A

Záróvizsga szakmai előkészítő*

 

 

 18 K

Záróvizsga nyelvi előkészítő*

 

 

10 K

Szakdolgozati konzultáció

 

 

 Gyj

Összesen

96

100

60

*Távoktatási elemekkel kombinálva! Jelmagyarázat a tanrendhez: Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.