– regisztráció alatt –

 

 

Minden szakirányú továbbképzésünk vegyes jelenléti/online képzési rendben indul. A képzési napok egy része kizárólag online lesz követhető. Részletek itt olvashatók.

A képzés célja: a jogalkalmazás különböző területein tevékenykedő jogi szakemberek továbbképzése annak érdekében, hogy a bírósági végrehajtás és a közigazgatási végrehajtás által érintett különböző szakterületeken (például követeléskezelés, bíráskodás, ügyfél képviselete a bíróság és az adóhatóság előtt, bírósági és adóvégrehajtási ügyvitel) elméletileg megalapozott, gyakorlati problémák megoldására alkalmas speciális látásmóddal és ismeretekkel rendelkezzenek.

A jelentkezés feltétele:

  • jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.
  • Az intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, stb.) kötheti.

A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával  zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

A képzés tervezett indítása: 2024. szeptember

Az önköltség összege: 215.000 Ft/félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

Szakfelelős: Dr. Halász Zsolt Ákos

 

Tanrend

Tárgyak I. félév II. félév
Bírósági végrehajtás szabályozása és gyakorlata I. 24 KZ  
Közigazgatási végrehajtás szabályozása és gyakorlata I. 14 KZ  
Végrehajtás elrendelése, foganatosítása, kapcsolódó jogorvoslatok 6 K  
Végrehajtás alkotmányos alapjai 4 A  
Végrehajtás nemzetközi, EU jog alapján, külföldi határozat végrehajtása 6 K  
Egyedi és egyetemleges végrehajtás kapcsolata 4 A  
Közigazgatási végrehajtás szabályozása és gyakorlata II. 4 A  
Bírósági végrehajtás szabályozása és gyakorlata II.   20 KZ
Közigazgatási végrehajtás szabályozása és gyakorlata II.   10 KZ
Biztosítási intézkedés bírósági gyakorlata, bírósági végrehajtási ügyvitel és pénzkezelési szabályok     4 A
Közjegyző szerepe a bírósági végrehajtásban   4 A
Végrehajtás és a büntetőjog kapcsolata   4 A
Pénz-, tőke- és kriptopiaci szabályozás     6 A
Adatvédelem, informatikai rendszerek, adatbázisok   6 K

Szakdolgozat konzultáció

  GyJ

Összesen:

62 54

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.