Elérhetőség:

Telefon:Tel:+36 (1) 429-7200/363

E-mail: diakjoleti@jak.ppke.hu

Cím:1088. Budapest, Mikszáth tér. 1. 3. em. 303.

Levelezési cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

 

Ügyfélfogadás:kedd és csütörtök 9-11 és 13-15 óráig

                       

Munkatársak:

Adminisztrátor:

 

Oktató tagok:

 

HÖK által delegált tagok:

  • Urbán István, HÖK elnök
  • Hetényi Adél
  • Dér-Herendovics Zsolt
  • Pásztor Dominik Benjamin- póttag

 

Dr. Halász Zsolt elnök fogadóórája:

  •  Előzetes egyeztetés alapján (Szentkirályi u. 28.)

 

A Diákjóléti Bizottság feladat- és hatásköre:

5. § (1) A KDJBa) véleményezi az alábbi ösztöndíjak mértékére és az arra jogosult személyek körére tett HÖK javaslatot:

1.tanulmányi ösztöndíj,

2.Pádár Dávid hallgatói közéleti ösztöndíj,

3.intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj,

4.szakmai gyakorlati ösztöndíj,

5.Szent Miklós ösztöndíj,

6.a költségtérítéses/önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja;

b) elbírálja a kollégiumi felvételi jelentkezéseket, valamint közreműködik a kollégium –külön szabályzatban meghatározott –általános működésével kapcsolatos kérdések előkészítésében;c) véleményezi a HÖK költségvetési tervét;d) véleményezi a HÖK által előterjesztett eseti rendezvények programtervét abból a szempontból, hogy az nem ellentétes-e az Egyetem szellemiségével;e) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a dékán a hatáskörébe utal.

(2) A KDJB a HÖK költségvetési tervét támogatja, amennyiben az megfelel az átláthatóság követelményének, a tervezett kiadások a közéleti tevékenység elősegítését szolgálják, valamint a tervezett kiadások nem haladják meg a bevételek mértékét.

(3) A KDJB véleményének hiányában az (1) bekezdés a), c) és d) pontjaiban foglalt előterjesztések nem nyújthatóak be jóváhagyásra

 

A Diákjóléti Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek formanyomtatványai

 Tanulmányi ösztöndíj sávok 2022/2023/ tavasz

 Rendkívüli Szociális ösztöndíj önköltséges hallgatók részére

 Rendszeres Szociális támogatás

- Elfogadható dokumentumok listája

- Egységes pontrendszer

- Honlap tájékoztató

 

Szent Miklós szociális ösztöndíj (nov.9-nov.24-ig)