DOI (Digital Object Identifier)

Az elektronikus formában olvasható dokumentumok azonosítója. Egyedi és állandó azonosító, a megadott dokumentumhoz tartozik. Ha a cikk weboldala megváltozik, akkor sem vész el, mert az URL-lel ellentétben ez nem a webhelyet, hanem magát a cikket azonosítja. A DOI-val ellátott művek archiválása is megoldott, a repozitóriumban való elhelyezés miatt. A láthatóság növelése pedig az „aratás" miatt fontos. Külföldi repozitóriumok (DART Europe, BASE) könnyen beemelik a DOI-val ellátott publikációkat a saját keresőikbe. A DOI azonosítók összeköthetők az ORCID azonosítóval is, és az MTMT-ben felvett bibliográfiai adatokkal.
https://openaccess.mtak.hu/doi/

 

Open Access publikálási lehetőségek 2023

Az EISZ tagintézményeként PPKE-s affiliációval rendelkező oktatók, kutatók és jogviszonyban lévő doktoranduszok a cikk szerzőjeként, társszerzőség esetén levelező szerzőként mentesülnek az OA-publikációs költségek alól.
Az országos konzorciumi kvóták keretéről, felhasználásáról, az OA-publikálás egyéb feltételeiről az adott szolgáltatásra vonatkozó előfizetői megállapodás tartalmaz pontos leírást és részletezést.
Az aktuális tárgyévi ún. Read and Publish megállapodásokat az EISZ közzéteszi a honlapján.

 

Érvényes megállapodások

Akadémiai Kiadó (A szerződés 2023. december 31-ig érvényes.)
(Az új szerződések megkötésével a honlapunkon megtalálható információkat frissítjük.)