workshop a PPKE JÁK Ereky István Közjogi Kutatóközpont és a KRE Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely szervezésében. 

 

*A műhelykonferencia tanulmányai a Glossa Iuridica folyóiratban jelennek meg 2024-ben. 


Időpont: 2023. június 22. 10:00 – 15:00
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)

Program:

10:00 Megnyitó:

Dr. habil. Gerencsér Balázs Szabolcs, a PPKE JÁK Ereky István Közjogi Kutatóműhely igazgatója

I. szekció: A testi-lelki egészséghez való jog és az egészségügyi ellátáshoz való jog

Levezető elnök: Dr. habil. Gerencsér Balázs Szabolcs

10:05 Dr. habil. Téglási András (NKE ÁNTK) – Dr. Badó Katalin (NKE ÁNTK): A szociális biztonsághoz való jog

10:20 Dr. Zakariás Kinga (PPKE JÁK): Az egészséghez való alapjog és az egészségügyi ellátáshoz való jog

10:35 Dr. Berkes Lilla (PPKE JÁK): Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése az egészségügyi ellátásban


10:50 – 11:00 Kávészünet


11:00 Dr. habil. Fazekas Marianna (ELTE ÁJK): Az egészségügyi közigazgatás szervezetrendszerének változásai és az egészségügyi ellátórendszer átalakítása

11:15 Dr. habil. Kereszty Éva (SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet): Járványügy

11:30 Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér (KRE ÁJK): Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának társadalombiztosítási és egészségbiztosítási alapjai

11:45 Dr. habil. Kártyás Gábor (PPKE JÁK): A magyar munkajog beteg embere: az egészségügyi szolgálati jogviszony

12:00 Dr. Farkas Zsuzsanna (KRE ÁJK): Külföldi gyógykezelés

12:15 – 12:30 Hozzászólások, vita


12:30 – 13:00 Ebédszünet


II. szekció: A jelen és jövő generációk egészségének védelme

Levezető elnök: Prof. Dr. Rixer Ádám

13:00 Prof. Dr. Bándi Gyula (PPKE JÁK): A testi és lelki egészség környezetvédelmi alapjai

13:15 Tahyné Dr. Kovács Ágnes (PPKE JÁK): A GMO mentes mezőgazdaság

13: 30 Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia (NKE ÁNTK) – Litkei Máté (MCC): Az élelemhez való jog aktuális kihívásai

13:45 Dr. Dudás Katalin (Országos Munkavédelmi Bizottság): A munkavédelem jelentősége az egészség védelme szempontjából

14:00 Dr. Szabó Annamária Eszter (KRE ÁJK): A sportjog alapjogi vetületei

14:15 – 14:45 Hozzászólások, vita

14:45 Zárszó:

Prof. Dr. Rixer Ádám, a KRE Lőrinc Lajos Közjogi Kutatóműhely vezetője