Az Etikai Bizottság Karonként szervezett állandó bizottság, amely a kari munkavállalók etikai-függelmi szabálysértéseivel kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.

A Bizottság feladat- és hatásköre:

Eljárás a Kar oktatóinak egymással szemben, a nem oktató alkalmazottainak egymással szemben, illetve az oktatói és nem oktató alkalmazottai egymással szemben támasztott etikai panaszával kapcsolatban.Eljárás a Hallgatói Önkormányzat által ellenjegyzett hallgatói panasz ügyében, amely valamely oktató eljárásmódja ellen irányul.Eljárás bejelentésre vagy hivatalból jelen szabályzat megsértése ügyében.Mindazon feladatok ellátása, amit az Egyetemi Tanács a Bizottság hatáskörébe utal.

Különösen súlyos esetben a Bizottság az ügyet etikai eljárás lefolytatása nélkül közvetlenül a Rektor elé terjesztheti, illetve a Rektor az ügyet a Bizottságtól magához vonhatja.

Az Etikai Bizottság tagjai:

  • Dr. El Beheiri Nadja egyetemi tanár (elnök)
  • Dr. Raffai Katalin egyetemi docens
  • dr. Szalai Márta intézetvezető
  • Kari HÖK delegált

 

Az Etikai Bizottság titkársági feladatait a Dékáni Titkárság látja el.