A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja az, hogy jogász szakképzettséggel rendelkezők számára kiegészítő ismereteket nyújtson elsősorban az Európai Unió jogáról, jogalkalmazásról és a jogharmonizációról.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév. A szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) Európa-jogi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 220.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 4 félév ‒ félévente 10 alkalom (tervezett indítás: 2024. február és szeptember).

Szakfelelős: Dr. Gyeney Laura.

 

Tanrend:

tárgyak

I.              félév

II.            félév

III.           félév

IV.           félév

Európai integrációtörténet, az EU jogforrás- és intézményrendszere

10 KZ

     

Az EU joga és a nemzeti jogrendszerek kapcsolata, jogharmonizáció

12 KZ

     

Az EU gazdasága

12 K

 

 

 

Az EU regionális politikája

10 K

     

A Luxemburgi Bíróság

16 K

     

Nemzetközi magánjog

 

12 K

   

A Belső Piac joga

 

14 KZ

   

Az EU versenyjoga

 

12 KZ

   

Az EU társasági joga

 

10 K

   

Adóharmonizáció az EUban

 

12 K

   

Az emberi és kisebbségi jogok védelme az EUban

   

12 K

 

Szellemi alkotások joga az EU-ban*

   

12 VK

 

Az EU környezetvédelmi politikája*

   

12 VK

 

Termékfelelősség és fogyasztóvédelem elmélete és gyakorlata az EU-ban*

   

12 VK

 

Az EU külkapcsolatai, biztonság- és integrációs politikája*

   

12 VK

 

Bank és pénzügyi jog az EU-ban*

   

12 VK

 

A munkajog EU vonatkozásai*

   

12 VK

 

EU pénzalapok és pályázati tudnivalók*

   

12 VK

 

Bel- és igazságügyi együttműködés*

   

12 VK

 

Az EU joggyakorlata – jogesetmegoldás**

     

40 K

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

     

20 K

Szakdolgozati konzultáció

 

 

 

Gyj

Összesen:

60

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; *: kötelezően választandó tárgyak: 4 tárgyat kell felvenni, számonkérés módja két tárgynál aláírás, két tárgynál kollokvium; **: a tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.