A képzés célja: az angol nyelven folyó szakirányú továbbképzés célja az, hogy jogász szakképzettséggel rendelkezők számára kiegészítő ismereteket nyújtson elsősorban az Európai Unió jogáról, jogalkalmazásról és a jogharmonizációról.

A jelentkezés feltétele:

  • jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél;
  • magas szintű angol nyelvtudás.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzései félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) Európa-jogi szakjogász (Lawyer Specialized in European Law) szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

A képzésen szerzett diploma felsőfokú angol nyelvvizsgával egyenértékű. Az erről szóló igazolást a szakjogász diploma bemutatása ellenében a NyAK (az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja) adja ki.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 220.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

Képzés ideje: 4 félév, félévente 10 alkalom. Képzési nap: hétfő délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Gyeney Laura.

 

Tanrend:

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

The Law and Institutions of the EU

10 KZ

     

Relationship between EU and National Laws

12 KZ

     

Economy of the EU Policy Making

12 K

     

Regional Policy of the EU

10 K

     

European Court of Justice 

16 K

     

European Private Law

 

12 K

   

Internal Market

 

14 KZ

   

EU Competition Law

 

12 KZ

   

Company Law of the EU

 

10 K

   

Tax Harmonisation in the EU

 

12 K

   

Human Rights and Minority Rights within the EU

   

12 K

 

EU Intellectual Property Law*

   

12 VK

 

Environmental Policy of the EU*

   

12 VK

 

Theory and Practice of Product Liability, Consumer Protection of the EU* 

   

12 VK

 

Foreign and Security Policy of the EU*

   

12VK

 

Banking and Financial Law in the EU*

   

12 VK

 

Labour Law of the EU* 

   

12 VK

 

Justice and Home Affairs in the EU*

   

12 VK

 

Public Monopolies and State Aid*

   

12 VK

 

Practice of European Law. Case Studies**

     

40 K

Complex Final Exam Preparation Studies**

     

20 K

Thesis Consultation

     

Gyj

Összesen:

60

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; *: kötelezően választandó tárgyak: 4 tárgyat kell felvenni, számonkérés módja két tárgynál aláírás, két tárgynál kollokvium; **: a tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.