A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja mindenekelőtt a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó jogászok számára. A képzés elvégzésével a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek lesznek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani a különböző eljárásokban.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 195.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 2 félév, félévente 12 alkalom. Képzési nap: péntek délután. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Belovics Ervin.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

Gyermeki alapjogok ‒ nemzetközi jogi keretrendszer

8 K

 

Büntetőjog  I.

10 KZ

 

Büntető eljárásjog I.

10 KZ

 

Gyermekvédelem

16 KZ

 

Büntetések és intézkedések végrehajtása

15 K

 

Gyermekpszichológia és gyermekpszichiátria

20 K

 

Ptk. családjogi Könyve

 

12 KZ

Büntetőjog II.

 

12 KZ

Büntető eljárásjog II.

 

12 KZ

Bűnmegelőzés és áldozatvédelem

 

8 K

Gyermekvédelem a gyakorlatban

 

12 KZ

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

79

56

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.