A képzés célja: a képzés azon érdeklődőknek nyújt alternatívát, akik a jogászképzésből hiányzó, széleskörű fogyasztóvédelmi ismeretek megszerzésére törekszenek. A képzés célja a fogyasztóvédelem mint több jogágat is érintő jogterület hazai és európai szabályozóinak rendszerszintű ismeretének elmélyítése, a fogyasztóvédelmi magánjog és közjog, az igényérvényesítési mechanizmusok, valamint a speciális fogyasztóvédelmi területek ismereteinek átadása, a szabályok alkalmazásának problémaorientált feldolgozása. Ezek az ismeretek a köz- és a magánszférában tevékenykedő jogász szakképzettségű szakemberek számára napjainkban elengedhetetlenek.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) fogyasztóvédelmi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

A képzés ideje: 2 félév, félévente 10-12 alkalom. Képzési nap: péntek délután 13:30-18:30. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 180.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés szakfelelőse: Dr. Gyulai-Schmidt Andrea.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

A fogyasztóvédelmi jog európai uniós alapjai

8 K

 

Fogyasztóvédelem a jogágak rendszerében

6 K

 

Fogyasztói szerződések a Ptk-n belül és kívül, általános szerződési feltételek

8 K

 

Tudatos fogyasztói magatartás és a környezetvédelmi kihívások

6 K

 

Utazási szerződések, utasjogok és a timeshare

6 K

 

Fogyasztóvédelem az online térben: elektronikus kereskedelem és fogyasztóvédelem

6 A

 

Fogyasztói szerződések nemzetközi vonatkozásai

6 A

 

Fogyasztói jogérvényesítés ‒ Fogyasztói alternatív vitarendezés

10 K

 

A reklám mint kommunikációs eszköz

 

6 A

Termékbiztonság és termékfelelősség

 

8 K

Pénzügyi fogyasztóvédelem

 

8 K

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a fogyasztói jogviszonyokban

 

8 K

Közszolgáltatási szerződések

 

10 K

Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek

 

10 K

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

56

50

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.