A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja az, hogy a hallgatók a gazdasági és gazdálkodással összefüggő bűncselekmények feltárásához, jogi megítéléséhez szükséges büntető anyagi és eljárásjogi ismereteiket elmélyítsék, és megszerezzék azokat az általános gazdasági, számviteli, ill. speciális ismereteket, amelyek eredményesebbé teszik a jogalkalmazói (bírói, ügyészi, ügyvédi, nyomozói) munkát, és biztos alapot adnak a további önképzéshez.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és  szakdolgozatvédés alapján) gazdasági büntetőjogi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 170.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 4 félév, félévente 10 alkalom. Képzési nap: hétfő délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Tóth Éva.

 

Tanrend:

Tárgyak

I.              félév

II.            félév

III.           félév

IV.           félév

Közgazdaságtani ismeretek

10 K

     

Számvitel

24 K

     

Vagyonkezelés

12 K

     

Adó, jövedéki- és vámjog

16 K

     

Társasági és cégjog

 

20 K

   

Bankjog

 

12 K

   

Értékpapírjog

 

12 K

   

Büntetőjog I.

 

16 KZ

   

Büntetőjog II.

   

34 KZ

 

Büntető eljárásjog

   

12 KZ

 

Büntető szakszeminárium

   

14 K

 

Gazdasági büntetőjog a gyakorlatban, jogesetmegoldás

     

40 K

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

     

20 K

Szakdolgozati konzultáció

 

 

 

Gyj

Összesen:

62

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; **: a tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.