A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára olyan széleskörű jogi, illetve interdiszciplináris (elsősorban közgazdaságtani) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a gazdasági életet érintő (elsősorban magán-) jogi döntések meghozatalához.

A cél olyan jogi szakemberek, gyakorló jogászok, így különösen gazdasági élet szereplőit kiszolgáló vállalati jogászok, ügyvédek, jogtanácsosok, továbbá az ilyen ügyekben eljáró hatósági jogászok, bírák képzése, akik önállóan (illetve közgazdászok minimális segítségével) is képesek a munkájuk során a gazdasági oldaláról érkező igények értelmezésére, az ezen igényeknek megfelelő jogi válasz gyors megtalálására. A képzés során a hallgatók képet kaphatnak a joggyakorlat (kisebb részt a jogalkotás) válaszaira váró a gazdasági élet szempontjából legfontosabb problémákról, illetve az ezekre adható alternatív megoldásokról. Ezen alternatívák feltárása, bemutatására, jogi és gazdasági hatásaik szolgáltatják elsősorban a példát a jogi és interdiszciplináris elemzésekhez.

A képzés az alapképzést meghaladó mértékben foglalkozik a gazdasággal szoros kapcsolatban álló jogterületek (szerződési jog, deliktuális felelősség, társasági jog, munkajog, versenyjog, számvitel) aktuális és elméleti kérdéseivel.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) gazdasági jogi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 195.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 2 félév, félévente 10-12 alkalom. Képzési nap: hétvő v. csütörtök délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Szalai Ákos.

 

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

Pénzügytan

14 K

 

Versenyjog és fogyasztóvédelem

20 KZ

 

Kártérítési és biztosítási jog közgazdaságtana I.

10 K

 

Szerződési jog és gazdasági összefüggései

16 KZ

 

Számvitel I.

10 K

 

Számvitel II.

 

10 K

Alkotmányos tulajdonvédelem

 

6 A

Kártérítési és biztosítási jog közgazdaságtana II.

 

6 K

Társasági jog és gazdasági összefüggései

 

14 KZ

Adójog

 

8 K

Nemzetközi magánjog

 

8 A

Szakdolgozati konzultáció

 

Gy

Összesen:

70

52

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.