A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja a jogász szakképzettséggel rendelkező és az ingatlanforgalmazás területén, a földhivatalokban, valamint az önkormányzatoknál dolgozó, továbbá ingatlanjogi jogvitákra szakosodott, ill. szakosodni kívánó ügyvédek, közigazgatási bírák posztgraduális továbbképzésének biztosítása az ingatlanjogi és más kapcsolódó (műszaki, közgazdasági, településrendezési, stb.) szakterületeken.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) ingatlanforgalmi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 180.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 4 félév,  félévente 10 alkalom. Képzési nap: hétfő délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Darák Péter.

 

Tanrend:

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

Közigazgatási és ingatlan-nyilvántartási eljárási jog 

14 K

     

Telekkönyvi és ingatlan-nyilvántartási anyagi jog

10 K

     

Településrendezés és -fejlesztés

6 K

     

Tulajdonjog

30 KZ

     

Pénzügyi jog és pénzügytan

 

8 K

   

Ingatlankezelés, -gazdálkodás, -marketing

 

12 K

   

Épület-, földingatlanok értékbecslése

 

12 K

   

Építésügyi igazgatás

 

12 K

   

Értékpapírjog

 

12 K

   

Termőföldjog hazai és EU szabályozása

   

12 K

 

Polgári eljárásjog, végrehajtási jog

   

20 KZ

 

Szerződések joga (ingatlanforgalomban használatos szerződések, zálogjog)

   

20 KZ

 

Jogesetmegoldás (polgári jog és eljárásjog, ingatlan-nyilvántartási jog)

   

12 A

 

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

     

60 K

Szakdolgozati konzultáció

 

 

 

Gyj

Összesen:

60

56

64

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; **: a tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.