A Jean Monnet programot 1990-ben hozta létre és indította be az Európai Bizottság. Az akció célja, hogy népszerûsítse az európai oktatást közgazdaságtan, jog, politika és történelem tárgyakból, innovatív akciókat vezessen be az európai oktatási rendszerben, és létrehozza a pénzügyi támogatás rendszerét. A következô intézmények vesznek részt a Jean Monnet akcióban: az Európai Bizottság, a Tagállamok Országos Rektori Konferenciájának Konföderációja és az Európai Közösségi Tanulmányok Társasága (ECSA). A projekt megvalósításához a következô alapvetô módszereket használják: a Jean Monnet professzorok, Állandó Kurzus, Európai Modulok, Kutatási Projektek, Doktori Ösztöndíjak és Tananyagok.

Az ún. Jean Monnet professzorok teljes állású egyetemi tanárok lehetnek, akik a közgazdaságtan, jog, politika és történelem tudományokból a saját tanszékükön Európa-irányultságú elôadásokat tartanak.

Az Európai Bizottság 1990-ben indított Jean Monnet projektjének ("Európai integráció az egyetemi tanulmányokban") célkitűzése az volt, hogy segítsen az Uniós tagállamok egyetemeinek abban, hogy az európai integrációval kapcsolatos kurzusokat hozzanak létre, melyeken közösségi jogot, európai gazdasági integrációt, európai politikai integrációt és az európai integráció folyamatának történetét tanítják.

Ennek keretében társfinanszírozzák állandó (átlagosan 60 órás) kurzusok, Európai Moduloknak nevezett rövidebb (de legalább 30 órás) tanulmányi programok bevezetését, Jean Monnet Chair-nek nevezett teljes munkaidőben európai integrációs tárgyakat tanító tanári pozíció létrehozását (Magyarországon budapesti és vidéki egyetemeken és főiskolákon összesen 12 Jean Monnet Chair pozícióval rendelkező tanár foglalkozik az európai jog és az európai gazdasági és politikai integráció körébe tartozó tárgyak oktatásával), valamint a Jean Monnet Európai Központ (Jean Monnet Centres of Excellence) címet kaphatnak az egyetemeken belül vagy regionálisan kialakult, európai integrációs tanulmányokkal és kutatással foglalkozó tudományos csoportok.

A három évig biztosított támogatásért cserébe az egyetemeknek vállalniuk kell, hogy a finanszírozott időszakot is beleértve összese legalább hét évig fenntartják ezeknek a kurzusoknak, illetve pozícióknak a működését.

1990 óta több mint 1500 ilyen kurzust, körülbelül 600 Jean Monnet Chair pozíciót és 80 Jean Monnet Központot alapítottak. A 2001/2002-es tanévtől kezdődően a tagjelölt országok számára megnyitották a projektet, hogy ezzel is hozzájáruljanak ahhoz, hogy a csatlakozásra való felkészüléshez szükséges képzéseket biztosítsanak.
A Jean Monnet program pénzügyi forrását a Bizottság és a magyar kormány közötti megállapodás alapján a magyar Phare-ból finanszírozták. Magyarország 1994 után 12 Jean Monnet Chairholder címet kapott, 49 kurzus és kutatási téma finanszírozása mellett.

A kezdeményezések beindításának támogatásával a Jean Monnet projekt ösztönzi a specifikus oktatási tevékenységeket a következõ területeken: európai politikatudomány, az európai konstrukció története, európai közösségi jog és európai gazdasági integráció.

A projekt támogatja a következõk megteremtését:

  1. Jean Monnet Chairs és "ad personam" Jean Monnet Chairs
  2. Jean Monnet European Centres of Excellence
  3. Európai modulok.

A projekt konzultációkat folytat az egyetemi világgal, az Európai Egyetemi Tanáccsal való együttmûködések révén. Ez egy független tudományos, egyetemi testület, amely támogatja a Bizottságot a programok végrehajtásában és az egyetemek által elõterjesztett projektek kiválasztásában.