Az EU Környezetjog Jean Monnet tanszéke

Szerződésszám 2006-1755/001-001

JMO-JMO

 Célkitűzés:

Az EU környezetjog kutatásának és oktatásának további fejlesztése, kiemelt figyelemmel az ECJ (Európai Bíróság – ma: CJEU) gyakorlatára. Ennek keretében a bírói gyakorlatról könyv kiadása, amely oktatási anyagként és kézikönyvként egyaránt szolgál. A projekt célja az is, hogy azon országok számára adjon segítséget a környezetjog oktatásához, amelyek középtávon EU tagországok kívánnak lenni.

 A projekt team:

 • Bándi Gyula, team vezető, egyetemi tanár, az EU környezetjog Jean Monnet professzora,
 • Csapó Orsolya, adjunktus, Ph.D. hallgató
 • Stágel Bence, Ph.D. hallgató
 • Szilágyi Szilvia, Ph.D. hallgató
 • Tahyné Kovács Ágnes Ph.D, docens
 • Végh Luca, Ph.D. hallgató

 

 A project komponensei:

 1. Az EK Bíróságának eseteire és az EU környezetjog végrehajtására vonatkozó részanyag továbbfejlesztése a Katolikus Egyetem (PPKE) kötelező környezetjogi kurzusának két szemeszterében.
 2. Az EK Bíróságának eseteire és az EU környezetjog végrehajtására vonatkozó részanyag továbbfejlesztése az EU környezetjog tananyagán belül a posztgraduális képzésben.
 3. Az EK Bíróságának eseteire és az EU környezetjog végrehajtására vonatkozó választható kurzus továbbfejlesztése.
 4. Regionális kutatási program fejlesztése a csatlakzoni kívánó országok számára az EU környezetjoról, különös figyelemmel az EK Bíróságának eseteire és az EU környezetjog végrehajtására.
 5. Az EK Bíróságának eseteire és az EU környezetjog végrehajtására vonatkozó kötet kiadása magyarul és angolul, amely a továbbiakban a fenti elemek alapjául szolgálhat
 6. Workshop/konferencia Magyarországon a kötet témájában kutatók/oktatók és gyakorló jogászok számára.
 7. Részvétel konferenciákon a következő három évben.
 8. Megfelelő könyvek beszerzése

 

Eredmények:

1. Kötet

Magyar és angol nyelven megjelent a kötet (címlap, ajánlás, tartalomjegyzék, bevezetés és egy fejezet l. külön):

 • Bándi Gyula – Csapó Orsolya – Kovács-Végh Luca – Stágel Bence – Szilágyi Szilvia (szerk: Bándi Gyula): Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata (A másodlagos jog intézményeinek fejlődése és az esetjog), Budapest, 2008, Szent István Társulat, p. 285
 • Gyula Bándi – Orsolya Csapó – Luca Kovács-Végh – Bence Stágel – Szilvia Szilágyi (ed. by Gyula Bándi): The Environmental Jurisprudence of the European Court of Justice, Budapest, 2008, Szent István Társulat, p. 279

 

2. Konferencia és konferencia-kötet

Az EU Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlatáról szóló egy napos workshop – ’Conference on the Impact of ECJ Jurisprudence on Environmental Law’ – 2009. április 25-én.

A konferencia programja az előadások sorrendjében:

 • Gyula Bándi, Jean Monnet Professor of EU Environmental Law,        Faculty of Law, PPKE: ECJ environmental jurisprudence – the role of explanatory provisions
 • Luc Lavrysen, Professor of Law, Gent University, Judge of the Belgian Constitutional Court: Application of European Environmental Law by National Courts
 • Fruzsina Bögös (judge, Budapest Municipal Court): The impact of      ECJ judgments on the Hungarian judicial practice
 • Ludwig Krämer, Professor of Law, Bremen University, University College London: The Court of First Instance and the protection of the environment
 • Gábor Baranyai (Head of International Affairs,  Office of the Parliamentary Ombudsman of Future Generations): Application of the case law of the ECJ in the field of environment: the emergence of a new legal culture in Hungary
 • Zsuzsanna Horváth, Professor of Law, University of Pécs: Principles of  integration and precaution in the case law of the ECJ
 • Eva Kruzikova, Director, MIME Team (Internal market for goods, energy including Euratom; enterprise; customs union; environment) EC Commission Legal Service: The role of the Commission's Legal Service in infringements and enforcement of the EC environmental law
 • Nóra Katalin Bonomi, Deputy Chief Prosecutor of Hungary: The role of the public prosecutor in environmental enforcement
 • Jan H. Jans, Professor of Law, University of Groningen: The effect of the ECJ judgments in environmental cases for other areas of EU law

 

 Konferencia kötet:

 ECJ environmental jurispridence – the role of explanatory provisions in ’The impact of ECJ jurisprudence on environmental law’ (ed. by: Gyula Bándi), Szent István Társaság, Budapest, 2009, 166. p (címlap, tartalomjegyzék és bevezetés l. külön)

Professzori szeminárium 2015. 04. 16.