• Bajcsay Ügyvédi Iroda
 • Balázsi Bence Ügyvédi Iroda
 • Baranya Megyei Kormányhivatal*
 • Bertók&Bertók Ügyvédi Iroda
 • Biczi és Turi Ügyvédi Iroda
 • Belügyminisztérium
 • Benke és Társa Ügyvédi Iroda
 • Bíró és Társa Ügyvédi Iroda
 • Budapest Környéki Törvényszék
 • Budapest Műszaki és Gazdasátudományi Egyetem
 • Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda
 • Csongrád Megyei Kormányhivatal*
 • Dávid Ügyvédi Iroda
  ELI-HU Nonprofit Kft.
 • Földművelésügyi Minisztérium
 • Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 • Hodula és Svéda Ügyvédi Iroda
 • Ikanov Ügyvédi Iroda
 • Dr. Beleznay Zsolt Egyéni Ügyvéd
 • Dr. Burján Melinda Közjegyzői Irodája
 • Dr. Csonka Árpád Egyéni Ügyvéd
 • Dr. Filip Tamás Közjegyző
 • dr. Ifj. Farkas István egyéni ügyvéd
 • Dr. Gál János Egyéni Ügyvéd
 • Dr. Gyarmati Balázs egyéni ügyvéd
 • Dr. Kővári Gergő Benjámin egyéni ügyvéd
 • Dr. Mándli Ádám egyéni ügyvéd
 • Dr. Miskolczi Tamás egyéni ügyvéd
 • Dr. Nagy Dániel Ügyvédi Iroda
 • Dr. Sperlágh Katalin közjegyző
 • dr. Subasicz Éva Ügyvédi iroda
 • Dr. Szabó B. Zsuzsanna ügyvéd
 • Galgóczi Ügyvédi Iroda
 • K.B.M. Ügyvédi Iroda
 • Kis Balázs Ügyvédi Iroda
 • Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
 • Krencz Ügyvédi Iroda
 • Ladányi és Schönek Ügyvédi Iroda
 • Láczay Ügyvédi Iroda
 • Mikola Ügyvédi Iroda
 • Miniszterelnökség
 • MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zrt.
 • M-RTL Zrt.
 • Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda
 • Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda
 • Neizer Ügyvédi Iroda
 • OTP Faktoring Zrt.
 • Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda
 • Sberbank Magyarország Zrt.
  Szabó M. Ügyvédi Iroda
 • Széphő Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
 • Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda
 • Újvári Zsolt és Társa Ügyvédi Iroda
 • Várnai és Társa Ügyvédi Iroda

* Kormányhivatalok esetén azok szakigazgatási szerveinek, járási hivatalainak, valamint járási szakigazgatási szerveinek telephelyein is végezhető szakmai gyakorlat.
**A Legfőbb Ügyésszel kötött együttműködési megállapodás hatálya kiterjed az ügyészi szervezetre, így a Legfőbb Ügyészségen, a fellebbviteli főügyészségeken, a főügyészségeken és a járási és járási szintű ügyészségeken is töltendő szakmai gyakorlatra is.