Jelentkezés tavaszi tanfolyamokra: az ezen a linken található űrlapon február 10-ig.

 

A rész: Polgári jog és családjog
+ a gazdasággal összefüggő joganyag, polgári eljárásjog

Képzési díj: 78.000 Ft (64 óra), 11 alkalom csütörtök délutánonként 14.15-19.15-ig.
Első konzultáció: 2024. február 15.
Utolsó konzultáció: 2024. május 2.

Az önköltség befizetésének módja: február elején a számlát állítunk ki a jelentkező e-mail címére, azt átutalással lehet teljesíteni.


 

B rész: Büntetőjog
+ büntető eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog

Képzési díj: 60.000 Ft (54 óra), 11 alkalom péntek délelőttönként 8.00-12.00-ig.
Első konzultáció: 2024. február 16.
Utolsó konzultáció: 2024. május 10.

Az önköltség befizetésének módja: február elején a számlát állítunk ki a jelentkező e-mail címére, azt átutalással lehet teljesíteni.


 

C rész: Munkajog és társadalombiztosítási jog
+ alkotmányjog és közigazgatási jog, európai közösségi jog

Képzési díj: 75.000 Ft (60 óra), 10 alkalom kedd délutánonként 14.30-19.30-ig.
Első konzultáció: 2024. február 20.
Utolsó konzultáció: 2024. április 30.

Az önköltség befizetésének módja: február elején a számlát állítunk ki a jelentkező e-mail címére, azt átutalással lehet teljesíteni.


 

A tanfolyam a távolléti oktatás támogatására létrehozott Microsoft Teams rendszerben, online zajlik.

Szakvizsgára felkészítő kurzusaink a Budapesti Ügyvédi Kamara által elfogadott képzések. A szakvizsgára felkészítő tanfolyamok előadói szakvizsgáztató bírák, ügyészek, ügyvédek, közülük többen is részt vettek/vesznek a kodifikációs folyamatokban.

A képzés célja: a jelölt felkészítése a jogi szakvizsgára, tekintettel arra, hogy valamennyi jelöltnek azonos vizsgatárgyakból kell a tudásáról számot adni, függetlenül attól, hogy a kötelezően előírt joggyakorlatot mely szakterületen folytatta. A jogi szakvizsga követelményrendszere a különböző jogi szakterületeken való átjárhatóságot és pályamódosítást segíti elő, könnyíti meg. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a különböző területek speciális ismereteit az oktatás keretében érintik.

A jogi szakvizsgára felkészítő tanfolyam tárgya (miként a jogi szakvizsgáé is) az éppen hatályos joganyag. A tanfolyam során a hatályos joggyakorlatot is megismerik a résztvevők, hiszen a jogi szakvizsgán a tételes jog mellett az adott jogág jogalkalmazási kérdései és összefüggései is a számonkérés tárgyát képezik.

Jelentkezés feltétele: állam- és jogtudományi egyetemi oklevél.

Önköltség: A tanfolyami díjat egy összegben, banki átutalással kérjük befizetni (csekken, személyesen vagy a Neptun-rendszeren keresztül a befizetés nem lehetséges). A PPKE JÁK volt hallgatóinak a költségtérítési díjból 10% kedvezményt biztosítunk.

A tanfolyamon jelenléti ívet vezet az Intézet. A tanfolyamról három alkalommal lehet hiányozni. A tanfolyamon való részvételről a jelenléti ívek alapján igazolást állítunk ki, melyet a Kamarának bemutat a jelölt. A háromnál több alkalommal távolmaradóknak igazolást kiállítani nem áll módunkban.