A képzés célja: A szakirányú képzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára a szilárd elméleti alapok megerősítése mellett a gyakorlati ismeretek bemutatásával széleskörű jogi tudást nyújtson a kártérítési jog területén a gyakorlatban felmerülő jogi problémák megoldásához. A képzés a hatályos új Ptk. és új Pp. rendelkezésein alapszik, ugyanakkor figyelemmel van arra, hogy a régi Ptk. és Pp. szabályai még hosszú ideig alkalmazandók, ezért ismeretük nem mellőzhető.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) kártérítési jogi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

A képzés ideje: 2 félév, félévente 12 alkalom. Képzési nap: szerda délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 198.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés szakfelelőse: Salamonné dr. Piltz Judit.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

A kártérítési jog rendszere (A deliktuális kártérítési felelősség alapismeretei)

12 KZ

 

A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség tana (Elméleti és gyakorlati ismeretek)

12KZ

 

A kártérítés módja és mértéke (Általános ismeretek)

16 KZ

 

A kártérítési perek sajátos eljárásjogi kérdései

8 K

 

Biztosítási jog

8 K

 

A kártérítés joggazdaságtana

8 K

 

Egészségügyi szolgáltató kártérítési felelőssége

 

12 K

Társasági jog és fizetésképtelenségi jog

 

10 K

Szerződésszegésből eredő kártérítési felelősség (Egyes polgári jogi szerződések, valamint a munkaszerződés gyakorlata)

 

16 KZ

Közhatalom gyakorlásával okozott károkért fennálló felelősség

 

12 K

Veszélyes üzem működéséből eredő felelősség

 

8 K

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

64

58

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.