Minden szakirányú továbbképzésünk vegyes jelenléti/online képzési rendben indul. A képzési napok egy része kizárólag online lesz követhető. Részletek itt olvashatók.

A képzés célja: Az elmúlt évek rávilágítottak, hogy mind a Katolikus Egyházon belül, mind azon kívül komoly érdeklődés mutatkozott az Egyház Társadalmi Tanításának a mélyebb ismerete iránt. A nyugati társadalmak és a krízis területek válságai kapcsán ugyanis mind a Katolikus Egyházban, mind azon kívül sokan vártak eligazítást olyan társadalmi kérdésekben, mint a modern gazdaság, a környezetvédelem, a háború, a migráció vagy a család, a szekularizáció illetve a média. A képzés célja, hogy ezeket a területeket igényesen mutassa be mind az egyház tagjainak, mind a jószándékú érdeklődőknek. Az Egyháznak ugyanis összefüggő és koherens tanítása van azokban a kérdésekben, ahol nyilvánvalóvá vált, hogy a jelenlegi társadalmi és tudományos megközelítések nem tarthatók. Újra kell gondolni az állam, az egyház, a gazdaság, a jog, a vallások közötti párbeszéd, a felekezetek szerepét.

A jelentkezés feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél vagy korábbi főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél. Azok számára, akik klerikusként vagy szerzetesként a Katolikus Egyházban látnak el feladatot, a felvétel feltétele az ordinárius vagy az elöljáró engedélye.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) a Katolikus Egyház társadalmi tanításának szakértője szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

A képzés ideje: 2 félév, félévente kb. 12 alkalom. Képzési nap: péntek délután kb. 13-18 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

A következő képzés tervezett indítása: 2024. szeptember

Önköltség összege a 2024. őszi félévben induló képzés esetén: 120.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés szakfelelőse: Mons. Dr. Kuminetz Géza.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

Bevezetés az egyház társadalmi tanításába

8 K

 

Modernitás és egyház: egyháztörténelmi reflexió

8 A

 

Városok, települések keresztény szemmel

6 A

 

Modern gazdaság és kereszténység

8 K

 

Igazságos gazdaság és munka keresztény szemmel

8 K

 

Keresztény antropológia

8 K

 

A Katolikus Egyház és teológia a béke szolgálatában

6 K

 

Korunk morális kérdései és katolicitás

6 K

 

Média és egyház

6 A

 

Sokszínű egyház: keleti katolikusok

6 A

 

Keresztény régészet és a keleti keresztény egyházak

6 A

 

Fenntarthatóság és az egyház társadalmi tanítása

 

6 A

Az Egyház szerepe a társadalmi megújulásban

 

8 K

Házasság, család, emberi kapcsolatok

 

8 K

Szekularizáció és az egyház

 

8 A

Modern konzervativizmus és liberalizmus

 

8 K

Az egyház és a modern állam

 

8 K

Teremtésvédelem és egyház

 

8 K

Az Egyház a nemzetközi közösségekben

 

6 A

Karitász tanulmányok

 

6 A

Migráció és keresztényüldözés

 

6 A

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

76

72

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.