A képzés célja: az angol nyelven folyó szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára olyan széleskörű jogi, illetve interdiszciplináris (elsősorban büntetőjogi, büntetőeljárási jogi, kriminalisztikai és kriminológiai) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a 21. század bűnözési kihívásait leginkább érintő korrupciós, valamint a pénzmosást érintő bűncselekmények, továbbá a kiberbűnözés megítélése és felderítése tekintetében.

A jelentkezés feltétele:

  • jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél;
  • az Intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. nyelvvizsga) kötheti.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 285.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 2 félév, félévente 10 alkalom. Időpont: péntek délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Barabás Andrea Tünde.

 

Tanrend:

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

Bevezetés a magyar és az európai igazságszolgáltatás rendszerébe

10 K

 

Büntetőjogi és kriminológiai alapismeretek

12 K

 

Büntetőeljárási jogi és kriminalisztikai alapismeretek

14 K

 

Büntetés-végrehajtási jogi alapismeretek

8 K

 

A korrupciós bűncselekmények elméleti kérdései

14 K

 

A korrupciós bűncselekmények gyakorlati kérdései

8 K

 

Megbízhatósági vizsgálat

6 K

 

Nemzetközi bűnügyi együttműködés

10 K

 

A pénzmosás elleni fellépés hazai és nemzetközi eszközei

16 K

 

A pénzmosás bűntettének felderítése és bizonyítása

6 K

 

Vagyonvisszaszerzés

8 K

 

Internetes bűncselekmények

 

 16 K

Nemzetközi együttműködés a kiberbűncselekményeknél

 

12 K

A kiberbűncselekmények áldozatai

 

6 K

Kiberbűncselekmények az online kereskedelemben

 

6 K

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

112

40

 
A záróvizsga témakörei a következők:
1. Korrupció;
2. Pénzmosás;
3. Kiberbűnözés.

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.