A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja a környezetvédelmi jogi, valamint a kapcsolódó környezettudományi, gazdasági, jogi és határtudományi területeken mindazon ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a jogalkotásban részt vevő, a hatósági jogalkalmazásban dolgozó, illetve a környezetvédelmi jogvitákban eljáró jogászok számára a szakosodást szolgálja.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév,a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) környezetvédelmi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 180.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 4 félév,  félévente 10 alkalom. Időpont: szerda délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Bándi Gyula.

 

Tanrend:

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

Környezettudomány és környezeti informatika

14 K

     

Környezet-gazdaságtan és környezeti menedzsment

22 KZ

     

Környezetjogi elméleti alapok

24 K

     

Környezetpolitika

 

20 K

   

Környezetvédelmi igazgatás általános rész

 

24 KZ

   

Környezetvédelmi igazgatás különös rész

 

16 KZ

   

Környezetvédelem és polgári jog kapcsolata

   

16 K

 

Környezetvédelem és büntetőjog kapcsolata

   

8 A

 

EU környezetjog

   

20 KZ

 

Nemzetközi környezetjog

   

16 K

 

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

     

60 K

Szakdolgozat konzultáció

 

 

 

Gyj

Összesen:

60

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; **: a tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.