A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja a széles értelemben vett közbeszerzés területén gyakorlatorientált, elméletileg is megalapozott jogi és egyéb kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása. A jogi képzésben ez a tárgykör csak érintőlegesen, illetve alternatív módon kerülhetett oktatásra. A képzés keretében lehetőség nyílik a közbeszerzések menetének komplex és gyakorlatias megközelítésére.

A jelentkezés feltétele:  jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 3 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) közbeszerzési szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

 Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 185.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 3 félév, félévente 10 alkalom. Képzési nap: péntek délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Haszonicsné dr. Ádám Mária.

 

Tanrend:

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

Közbeszerzés-történet, közösségi jogi alapok

10 K

   

Közbeszerzési jogi alapok

10 K

   

Szerződéses jogi ismeretek I.

8 KZ

   

Közbeszerzési eljárásjog I.

10 KZ

   

Finanszírozási, pénzügyi jogi ismeretek

8 K

   

Versenyjogi ismeretek és a közérdekű szolgáltatások

10 K

   

Társasági jog és a közbeszerzés

8 K

   

Fenntartható és zöld közbeszerzési ismeretek

 

10 K

 

Szerződéses jogi ismeretek II.

 

8 KZ

 

Közbeszerzési eljárásjog II.

 

12 KZ

 

Támogatásból megvalósuló közbeszerzések

 

8 K

 

Közbeszerzési jogorvoslati ismeretek

 

10 KZ

 

Közgazdasági ismeretek

 

10 K

 

Közbeszerzési jogesetmegoldás

 

6 A

 

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

   

60 K

Szakdolgozati konzultáció

 

 

Gyj

Összesen:

64

64

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; **: a tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.