A képzés célja: A cél a jogalkalmazás különböző területein tevékenykedő közlekedési jogi szakemberek képzése, akik a polgári, közigazgatási, szabálysértési és büntetőjogban egyaránt alkalmazható, elméletileg megalapozott, olyan speciális látásmóddal és ismeretekkel rendelkeznek, melyek segítségével magas színvonalú, önálló jogalkalmazói munkára képesek. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy a jogi tárgyakat kiegészítő határtudományok ismeretanyagának elsajátítását empirikus módon teszi lehetővé.

A jelentkezés feltétele:
• jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél;
• az intézmény a felvételt egyéb feltételhez (pl. szakmai tapasztalat, fordítói gyakorlat, stb.) kötheti.

Az oklevél megszerzésének feltétele: A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 198.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Képzési nap: hétfő délután 14-19 óráig. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

A képzés szakfelelőse: dr. Bertényi Imre.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

Közlekedéspolitika és közlekedésigazgatás

10 KZ

 

Közlekedési büntetőjogi, büntető eljárásjogi és kriminalisztikai ismeretek

30 KZ

 

Polgári jog I.: Kártérítési jog

10 KZ

 

A kártérítés joggazdaságtana

6 A

 

Polgári jog II.: Biztosítási jog

8 KZ

 

Szabálysértési jog

 

6 A

Igazságügyi orvostani ismeretek

 

16 K

Gépjárműszakértői ismeretek

 

16 K

Közlekedéspszichológia

 

8 K

Közlekedési ügyek bírói gyakorlata

 

14 K

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

64

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.