A képzés célja: elsősorban a központi államigazgatási szervek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, másodsorban a gazdálkodó szervezetek keretében vagy az ügyvédi és civilszervezeti tevékenység végzése során szabályozási feladatokra szakosodott vagy erre szakosodni kívánó szakemberek (köztisztviselők, közalkalmazottak, ügyvédek, jogtanácsosok) képzése. A különböző szintű jogszabályok és belső normák (közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok) előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek a jogászképzés során ilyen speciális tudástartalmú képzést nem kapnak, tanulmányaik során legfeljebb egy-egy tantárgy keretében vagy fakultatív tárgyként jutnak hozzá nem teljes körűen olyan ismeretekhez, amelyek a jogalkotói, jogalkotásban közreműködő tevékenységüket a későbbiekben elősegítik.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés menete: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) közszolgálati szabályozási és kodifikációs szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 198.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 2 félév,  félévente 12 alkalom. Képzési nap: péntek délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Varga Zs. András.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

Bevezetés a jogszabályszerkesztés tanba

8 K

 

A jogalkotás stratégiai keretei

8 A

 

A jogalkotás normatív keretei. Jogforrások jellege és jogforrási hierarchia

10 KZ

 

Dereguláció

12 K

 

Hatásvizsgálati mechanizmusok

16 KZ

 

A jogalkotás nemzetközi determinációi. Jogharmonizáció

16 K

 

Jogszabályalkotás a gyakorlatban

 

10 A

Jogalkotás az önkormányzatoknál

 

12 KZ

Jogszabályok szövegezése, stilisztika-gyakorlat

 

10 K

A jogszabályszerkesztés gyakorlata

 

10 KZ

Kihirdetés, közzététel és hatályosság

 

6 K

Szabályzatszerkesztés

 

6 A

Jogszabálytárak, jogi adatbázisok

 

6 A

Szakdolgozati konzultáció

 

 Gyj

Összesen

70

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.