A képzés célja: a büntetőjog-alkalmazás különböző területein működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő kriminalisztikai szakkérdésekben jártasságot szerezzenek, a segédtudományokban (műszaki, közgazdasági és orvostudomány) véleményt adó szakértők vizsgálati módszereit megismerjék, és a szakértői vizsgálatokat szakszerűen értékelni, mérlegelni tudják.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatalan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés menete: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga eltételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) kriminalisztikai szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 180.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 4 félév, félévente 8 alkalom. Képzési nap: péntek 10-18 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: dr. Tóth Éva.

 

Tanrend:

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

Kriminalisztika, bizonyításelmélet

12 K

     

A büntetőeljárás legfontosabb gyakorlati kérdései

4 A

     

A szakértői munka keretei

4 A

     

Igazságügyi orvostan

26 KZ

     

Igazságügyi toxikológia, kábítószer analitika

14 K

     

Igazságügyi genetika, személyazonosítás

 

10 K

   

Helyszíni szemle – Nyomszakértés. Mikro maradványok. Ballisztika. Daktiloszkópia

 

20 K

   

Igazságügyi elmekórtan

 

20 KZ

   

Kriminalisztikai azonosítás (hang, beszéd, poligráf, kép, szag)

 

10 A

   

Igazságügyi könyvszakértői ismeretek

   

24 KZ

 

Igazságügyi műszaki szakértői ismeretek

   

20 KZ

 

Gépjárműszakértői munka

   

12 KZ

 

A személy elleni bűncselekmények legfelsőbb
bírósági gyakorlata, kihallgatási taktika

   

16 K

 

Kriminalisztikai írásszakértés és okmányszakértés 

     

10 A

Gazdasági, vagyon elleni bűncselekmények

     

10 K

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

     

40 K

Szakdolgozati konzultáció

 

 

 

Gyj

Összesen:

60

60

72

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; **: a tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.