A képzés célja:  olyan, a médiajog komplex kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a médiapiac és a médiajog összefüggéseit és a felmerülő jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat képesek találni bármely, a médiapiac által érintett jogágban vagy jogterületen. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást kínál a médiajog minden területével kapcsolatban, mindezt interdiszciplináris jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a médiapiacok közgazdasági szempontú elemzése és a médiaetikai ismeretek.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) médiajogi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

A képzés ideje: 2 félév, félévente 12 alkalom. Képzési nap: péntek délután 13-18 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 180.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés szakfelelőse: Dr. Koltay András.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

Tartalomszabályozás a médiajogban

8 K

 

Az újmédia jogi kérdései

12 KZ

 

Az újságírók jogállása

8 K

 

A médiaszabályozás nemzetközi jogi alapjai

8 AZ

 

Reklámszabályozás

8 K

 

Ön- és társszabályozás, médiaetika (esetmegoldó blokkal)

12 A

 

A demokratikus eljárások médiafelületei

8 K

 

Adatvédelem, információszabadság

8 K

 

Médiajogi kérdések a polgári anyagi jogban (jogesetmegoldó blokkal)

 

8 KZ

Médiajogi kérdések a büntető anyagi jogban

 

8 K

Eljárásjogi kérdések médiajogi perekben

 

8 A

Sajtójogi gyakorlat

 

12 K

A médiapiac működését érintő szerzői jogi kérdések

 

8 K

A tartalomterjesztés joga

 

8 K

A médiapiacok versenyjogi kérdései

 

8 K

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

72

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.