Nyílt nap a 2024-ben felvételizőknek

2024. jan. 25. 10:00

Bemutatjuk Karunkat

Nyílt nap a 2024-ben felvételizőknek

A nyílt napra sajnos minden hely elkelt, de a tájékoztató online követhető ide kattintva.

Adatkezelési tájékoztató

A résztvevők létszáma korlátozott. Kérjük, hogy maximum egy kísérővel érkezzenek a rendezvényre. A kísérőnek is kell regisztrálnia!

A 11 órakor kezdődődő előadások létszáma korlátozott, így kérjük, mihamarabb jelezzék résztvételi szándékukat!

Jelezzétek a Facebook eseménynél, hogy jöttök!

Előzetes programterv

9:30 – 10:00 ÉRKEZÉS

10:00 – 10:35 PLENÁRIS SZEKCIÓ - E1 előadó

  • Köszöntő – Dr. Komáromi László, dékán
  • Lelkiség – Alessandro atya
  • A Kar külügyi kapcsolatainak bemutatása, külföldi ösztöndíj -lehetőségek, nyelvtanulás
  • Tehetséggondozás
  • Ösztöndíjak
  • Hallgatói szervezetek bemutatkozása
  • Kérdések – válaszok

10:45 – 11:00 SZÜNET

11:00 – 11:45 ISMERKEDÉS A KÜLÖNBÖZŐ JOGTERÜLETEKKEL (párhuzamosan 6 előadás)

[BETELT] A közösségi média jogi szabályozása

Dr. Papp János Tamás (Polgári Jogi Tanszék) - E3

A közösségi média ma már mindannyiunk életének szerves részévé vált. Az online platformok technológiai fejlődése és népszerűségük növekedése azonban olyan mértékű volt, hogy a társadalomnak alig maradt ideje azonosítani és kezelni a közösségi oldalak által felvetett problémákat. Ebben a rövid előadásban a közösségi média jogi környezetét és szabályozási lehetőségeit igyekszünk felvázolni, ezzel is illusztrálva, hogy a jog az élet minden területén tud nagyon izgalmas kérdésekkel szolgálni.

[BETELT] Ha a kiszökött medve kárt okoz... - római jogi esetbemutatás

Dr. Erdődy János (Római Jogi Tanszék) - Dékáni Tanácsterem

A jogászképzés iránt érdeklődők többsége hallott már az első év egyik emblematikus tárgyáról, a római jogról. Általában a tárgy fontossága és nehézsége az a két fő jellemző, amely a többség számára ismert. Kérdésként merülhet fel ugyanakkor, hogy mi az értelme a római jog oktatásának a XXI. században. Az ókori Róma, és vele együtt a római jog fontos: önmeghatározásunk egyik sarokköve, amely több mint 2000 év elteltével is folyamatosan segít újra értelmezni saját nyugati kultúránkat.
A római jogi stúdium során elsajátítjuk a szaknyelv használatát és megtanuljuk jogilag is értékelni a mindennapokban előforduló élethelyzeteket. Az időbeli távolság révén érzelmi befolyástól mentesen vizsgálhatjuk a vitás kérdéseket, ezáltal a valóság megfigyelése és értékelése valamivel könnyebb lesz.
A valóság megfigyelése és annak jogi értékelése szempontjából érdekes a cirkuszi medve által okozott kár megtérítésével foglalkozó eset.

[BETELT] Mit kezdjünk a technológiai óriásokkal? Jó-e nekem az, ami jó nekem?

Dr. Szilágyi Pál (Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék) - E2

A modern technológiai óriások számos kihívás elé állítják a társadalmat. A kihívások egy része a technológiai óriások működési modelljéből fakad, mások olyan általuk kifejtett magatartásokból, amely nem szükségszerű velejárója a működésüknek.
Az előadás során gyakorlati példákon keresztül megvizsgáljuk, hogy az Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta (Facebook) milyen kihívásokat jelentenek az államoknak.

[BETELT] Minden ügyvéd jogász, de nem minden jogász ügyvéd

A jogászi hivatás a jó és a méltányos művészete - Díszterem

Beszélgetésünkben Karunkon végzett sikeres jogászok, Karunk oktatói mesélnek hivatásukról és sajátos pázmányos küldetésükről saját hivatásrendjükben. Így a bírói, ügyészi, ügyvédi és közigazgatási feladatokban való helytállásukról.

Dr. Hajas Barnabás kúriai bíró
Dr. Kovács Krisztián ügyvéd
Dr. Ujhelyi Dávid főosztályvezető IM (közigazgatás)
Dr. Varga Ádám alkotmánybírósági tanácsadó, korábban ügyész

[BETELT] Perszimuláció 

Dr. Bérces Viktor (Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék) - Moot Court GY 002

Érdekel, hogy milyen egy bírósági tárgyalás a valóságban?

Vádlotti- illetve tanúkihallgatásra, szakvélemény ismertetésre, valamint ítélethozatalra kerül sor egy konkrét tényállás alapján. Mindez egy olyan teremben, ami úgy néz ki, mint egy igazi tárgyaló.

11:45 – 12:00 SZÜNET

12:00 – 13:00

1. Körséta a Karon

A Kar épületének megtekintése Tutorok vezetésével - indulás: 28-as épület aula

2. Kötetlen beszélgetés a hallgatókkal

Kötetlen beszélgetés a hallgatókkal, ahol minden felmerülő kérdést fel lehet tenni a kari diákéletettel, tudományos élettel, felvételivel és sok minden más kari eseménnyel kapcsolatban és a Kar hallgatói válaszolnak.

13:00 Igazolások kiosztása

Igazolást azoknak tudunk adni, akik az egésznapos programon részt vettek. - E2 előadó

A programváltozás jogát fenntartjuk!

 

szechenyi-img-alt