OTKA kutatócsoport

A csoportos keresetindítás összehasonlító értékelése

A kutatás fő célkitűzése a csoportos perlés különböző jogi kultúrákban fellelhető modelljeinek átfogó elemezése és annak vizsgálata, hogy a más államokban létező megoldások közül adaptálható-e bármelyik (esetlegesen milyen módosításokkal). Ez a vizsgálat több jogágra kiterjedő módon történik, dominánsan az eljárásjogi kérdésekkel kíván a jövőbeli kutatócsoport foglalkozni. Emellett a csoport egy-egy tagja - a környezetjogi, fogyasztóvédelmi és versenyjogi kérdésekre szakosodott jogász kutatóként - jogágspecifikus kérdéseket tekint át. Ezek a területek egy tudatos választás eredményei, hiszen a csoportos igényérvényesítés iránti igény itt jelentkezik fokozottabban. Az alapvetően jogi kérdésekre koncentráló kutatócsoportot egy - a joggazdaságtan területére szakosodott - közgazdász kutató erősíti, aki a csoportos perlési modellek közgazdasági elemzésével teszi a kutatást teljessé. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hamarosan elérhető tanulmánykötetünk a kollektív igényérvényesítésről, mely holland-magyar kooperációban kerül kiadásra Cambridge-ben az Intersentia kiadónál.

 

V. Harsági and C.H. van Rhee (eds): Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice?                    Intersentia, Cambridge, 2014. [ISBN 978-1-78068-277-8]


Részletek a kiadó honlapján

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog és Államtudományi Kara

2013. november 7-8-án

konferenciát szervez

Public Interest Litigation – Group Litigation – Comparative Perspectives

címmel.

A konferencia programjáról itt olvasható részletesebben.

Szertettel várjuk konferenciánkon!