A képzés célja: A cél olyan, a közpénzügyi szabályozás (benne a hazai, nemzetközi és EU adójog, a társadalombiztosítási jog, valamint az állami támogatások) kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a közbevételek és közkiadások rendszerének működését és összefüggéseit továbbá e területeken felmerülő jogi problémákra adekvát elméleti és ennek megfelelő gyakorlati megoldásokat képesek találni. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást kínál a közbevételek és közkiadások minden releváns területével kapcsolatban, mindezt uniós és nemzetközi kitekintéssel. Kiemelkedő helyet foglal el hazai és uniós adójog mellett nemzetközi adójogi kérdések oktatása is.

A jelentkezés feltétele:

  • jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél;
  • Az intézmény további feltételhez (pl. jogi szakvizsga,nyelvvizsga, joggyakorlati idő, munkakör stb.) kötheti a felvételt.

A képzés menete: a levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) pénzügyi jogi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 198.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 2 félév, félévente 10 alkalom. Képzési nap: péntek délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Halász Zsolt Ákos egyetemi docens, tanszékvezető.

 

Tanrend:

Tárgyak

I. félév

II. félév

Adótan és adóeljárás

22 KZ

 

Forgalmi adók

18 KZ

 

Illetékek, helyi adók

6 K

 

Vámjog

8 K

 

Állami támogatások joga 1. (Versenyjogi szabályozás)

6 K

 

Adózás az Európai Unió Bírósága előtt

6 A

 

Számvitel

 

12 K

Gazdasági társaságok jövedelemadózása

 

12 KZ

Magánszemélyek és KKV-k jövedelemadózása

 

10 K

Társadalombiztosítás szabályozása

 

8 K

Nemzetközi adójog

 

12 KZ

Állami támogatások joga 2. (Ágazati szabályozás)

 

6 K

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

66

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.