Alapítás éve:

2014

 

Célkitűzés:

A PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszéke és az Andrássy Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Kara, illetve Demokrácia Tanulmányok Központja közti együttműködés legfőbb célja a részvételi demokrácia hazai és külföldi intézményei működésének vizsgálata. Az együttműködés résztvevői nagy hangsúlyt helyeznek kutatásuk tárgyának interdiszciplináris megközelítésére, a jog- és politikatudományi szempontok együttes alkalmazására. Fontosnak tartják, hogy az alkotmányjogi intézményrendszert és annak gyakorlatát az adott ország politikai kultúrájának alapján is értelmezzék. Nagy jelentőséget tulajdonítanak továbbá annak, hogy a részvételi demokratikus döntéshozatali módszereket a képviseleti rendszerhez való viszonyukban valamint a demokratikus innovációk szempontjából szemléljék. Ennek megfelelően a népszavazások, népi kezdeményezések mellett igyekeznek figyelembe venni mindazon eszközöket, amelyek hozzájárulnak a meglehetősen plurális modern társadalmak sokszínű érdekeinek és értékeinek hatékony képviseletéhez. Különös figyelem illeti a kelet-közép-európai térség országainak fejlődését. A kutatás során döntő szerep jut az összehasonlító szempont érvényesítésének, a nemzetközi gyakorlatban fellelhető példák bemutatásának.

 

Tagok:

Komáromi László (PPKE JÁK, Jogtörténeti Tanszék)
Madarász Csaba (eDemokrácia Műhely Egyesület)
Pállinger Zoltán Tibor (Andrássy Egyetem, Demokrácia Tanulmányok Központ)
Szarvas Hajnalka (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

 

Lezárt projektek:

Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989
                    Partnerintézmény: PPKE (Komáromi László)
                    A projekt a civil (társadalmi) részvétel intézményeinek működését vizsgálja a V4 országokban.
                    A projektet a Visegrád Alap támogatja.
                    Civil szerepvállalás a Visegrádi Csoport országaiban 1989 után. Gyakorlati útmutató (magyar, angol)
                            (A projekt kutatási eredményei alapján összeállított anyag, szabadon letölthető.)         

 

 

 

Workshopok és konferenciák:

2012.03.09.: Hungary's New System of Direct Democracy: International and National Perspectives
                   Publikáció: Iustum Aequum Salutare 2013/4.

 2013.09.20.: Good Governance – Reforming Representation
                   Publikáció: Komáromi, László – Pállinger, Zoltán Tibor (eds): Good Governance – Enhancing
                   Representation. Budapest: Pázmány Press, 2016.

 2014.09.26.: Direct Democracy in Eastern and Central Europe
                   Publikáció: előkészületben

 2015.10.30.: Democratic Innovation: New Practices and Potentials of Participatory Procedures
                   Publikáció: előkészületben

 2016.02.25.: Részvételi Demokrácia Fórum
                   Publikáció: -

 2016.10.21.: Popular Sovereignty vs. Rule of Law: Procedures, Judicial Control, and the Borders of Political Legitimacy
                   Publikáció: előkészületben

2018.02.28.: Részvételi Demokrácia Workshop I
                   Publikáció: -

2018.03.21.: Részvételi Demokrácia Workshop II
                   Publikáció: -

2019.06.14.: Participatory Democracy: Cultural, Social, and Economic Prerequisites