A képzés célja: a képzés célja a sportjogi és az ehhez kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása, amelyek a sport közigazgatásban, a sport magánjog, a doppingellenes harc területén, valamint a sportszervezetek mindennapi működésében nélkülözhetetlenek a sportban tevékenykedő jogász szakképzettségű szakemberek számára.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 3 félév. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) sportjogi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 180.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 3 félév, félévente 10 alkalom. Képzési nap: péntek délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Tóth Tihamér.

 

Tanrend:

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

Sporttörténet (magyar és nemzetközi, olimpiai
mozgalom)

8 K

   

Sportolók jogállása („státus-jog”, munkajog)

10 K

   

EU és nemzetközi sportszervezetek és sportdokumentumok

12 KZ

   

Sportfinanszírozás, pénzügyi jog

10 K

   

Doppingellenes szabályozások

10 K

   

A sportjog alkotmányos összefüggései, a sport önszabályozás

 10 K

 

 

Magyar testnevelés és sportigazgatás

 

10 KZ

 

Szövetségek, versenyrendszer, sportszervezetek

 

10 KZ

 

Szerződések joga

 

20 KZ

 

Sportgazdasági ismeretek, sportvállalkozási menedzsment

 

10 K

 

Vitarendezés a sportban: hazai és nemzetközi sportbíráskodás

 

10 K

 

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek**

   

60 K

Szakdolgozati konzultáció

 

 

Gyj

Összesen:

60

60

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; **: a tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.