"Fejezetek, tanulmányok a doktori értekezés köréből" címmel 2023 őszi előadások.

 

DOKTORI SZIMPÓZIUM 2023. november 10. péntek 12 óra

 

Doktorandusz

Témavezető:

Előadás címe:

Környezetjog:

 

 

 

12.00

Farkas Dóra

Bándi Gyula

Az információhoz való jog környezeti ügyekben

Versenyjog:

 

 

 

12.20

Csurgai-Horváth Gergely

Tóth Tihamér

Az önpreferálás versenyjogon túlmenő, ágazati szabályok alapján történő szabályozása

Munkajog:

 

 

 

12.40

Petri Dávid

Kártyás Gábor

A foglalkozási megbetegedések különböző felelősségi alakzatai és egymáshoz való viszonya

Pénzügyi jog

 

 

 

13.00

Lakatos Veronika

Halász Zsolt

Az állam szerepe a lakossági eladósodottság megakadályozásában

Európai jog:

 

 

 

13.20

Gurisev-Pap Viola

Gyeney Laura

Az uniós polgárok védelme harmadik államokban - egy egyre nagyobb jelentőséggel bíró uniós polgári jogosultság

Nemzetközi magánjog:

 

 

 

13.40

Szalai Ildikó

Raffai Katalin

A beruházási választottbírósági ítéletek elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos jelenkori kihívások

 

DOKTORI SZIMPÓZIUM 2023. november 17. péntek 12.00 óra

 

Doktorandusz

Témavezető:

Előadás címe:

Polgári Jog:

 

 

 

12.00

Badacsonyi Tegza

Landi Balázs

Fokozott védelemben részesülő jogalanyok a fogyasztóvédelemben.

12.20

Király Zsuzsanna

Landi Balázs

 

Nemzetközi közjog:

 

 

 

12.40

Galambosi Gábor

Ádány Tamás

A terrorizmus elleni küzdelem legfőbb nemzetközi jogi kihívásai 

Büntetőjog:

 

 

 

13.00

Artner Péter

Békés Ádám

"Tevékeny megbánás és őszinte bűnbánat" - a büntetéstől való mentesülés egy lehetősége az állami és az egyházi büntetőjogban.

13.20

Forstner Róbert

Molnár Gábor

"A büntetés-végrehajtás átadásának és átvételének megjelenése az Európai Bűnügyi Együttműködés tükrében".

Jogtörténet:

 

 

 

13.40

Krasić Katarina

Komáromi László

Legal and philosophical assumptions for determining the legal status of human embryo and fetus

Pénzügyi jog

 

 

 

14.00

Butor Gábor

Halász Zsolt

A pénzforgalmi szolgáltatások áfa kezelése kapcsán felmerülő egyes kérdések

14.20

Bencsik Imola

Burián László

A nyelvi aspektusok relevanciája a nemzetközi kereskedelmi választottbírósági eljárásokban

 

A régebbi előadások beosztása az archivumban találhatóak meg.