• A Tanulmányi Bizottság Karonként szervezett állandó bizottság, amely a hallgatók tanulmányi ügyeivel foglalkozik.

 

A Bizottság feladat- és hatásköre:

- Eljárás az első, illetve további alapképzésben, valamint mesterképzésben részt vevő hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben, így különösen
- a halasztott beiratkozás, halasztott bejelentkezés,
- tárgyleadás,
- kedvezményes tanrend,
- vendéghallgatói jogviszony tárgyában.
 

 

A Tanulmányi Bizottság tagjai:

 
 

A Tanulmányi Bizottság elnökének fogadóórája:

Szorgalmi időszakban, e-mailben, előzetes bejelentkezés alapján.

 

A Tanulmányi Bizottság titkársági feladatait a Dékánhelyettesi Titkárság látja el.

A Titkárság elérhetősége: Şzentkirályi u. 28. III. emelet 362. szoba.

Telefon: (1)-42-97-247, (1)-42-97-248, e-mail: boncza.hajnalka@jak.ppke.hu 

Fax: (1)-42-97-201

Félfogadási idő: hétfő-csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-15.00

 

 

A Tanulmányi Bizottság hatáskörébe tartozó formanyomtatványok elérhetők a Hallgatóinknak/Hallgatói ügyintézés/Formanyomtatványok menüpont alatt.