A képzés célja: a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó komplex jogi ismeretek elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) társasági jogi és cégjogi szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 180.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 4 félév, félévente 10 alkalom. Képzési nap: kedd délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Vezekényi Ursula.

 

Tanrend:

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

Társasági jog I.

18 KZ

     

Cégjog I.

8 KZ

     

Közgazdaságtan és számvitel

22 K

     

Fizetésképtelenségi jog

12 K

     

Társasági jog II.

 

18 KZ

   

Cégjog II.

 

8 KZ

   

Adójog

 

14 K

   

Munkajog és társadalombiztosítási jog

 

12 K

   

Versenyjog

 

8 K

   

Társasági jog III

   

18 KZ

 

Cégjog III.

   

8 KZ

 

Értékpapír- és tőzsdejog

   

20 K

 

A társasági jog nemzetközi összefüggései, az EU társasági joga

   

16 K

 

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek*

     

60 K

Szakdolgozati konzultáció

 

 

 

Gyj

Összesen

60

60

62

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; *: a tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.