A képzés célja: A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkezők számára széles körű bankjogi, továbbá értékpapír- és tőzsdejogi, ill. közgazdasági (monetáris politikai, banküzemtani) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a pénzintézeteknél (bankoknál), pénzintézeti tevékenységet is folytató vállalkozásoknál, az értékpapír-forgalmazóknál – tőzsdénél,  jegybanknál, – jogalkalmazói, illetőleg jogalkotói tevékenységet ellátó jogászok, továbbá az ilyen típusú jogügyletek és ezzel kapcsolatos jogviták ellátására szakosodott, illetve szakosodni kívánó bírák, ügyészek és ügyvédek számára.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az oklevél megszerzésének feltétele: a levelező tagozatos képzés időtartama 4 képzési félév. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) tőkepiaci és bank szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 180.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 4 félév, félévente 10 alkalom. Képzési nap: kedd délután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Tomori Erika.

 

Tanrend:

Tárgyak

I.
félév

II.
félév

III.
félév

IV. félév

Az európai monetáris rendszer

8 K

     

Monetáris és fiskális politika

14 K

     

Pénzügyi intézmények adózása és számvitele

10 K

   

 

A Magyar Nemzeti Bank jegybanki tevékenysége

6 KZ

     

A pénzpiaci intézmények szervezeti szabályai

16 KZ

     

A tőkepiac szervezeti szabályai

12 KZ

     

Pénzügyi szolgáltatások I.

 

10 KZ

   

Pénzügyi szolgáltatások II.

 

18 KZ

   

Pénzügyi szolgáltatások III.

 

10 KZ

   

Pénzügyi szolgáltatások IV.

 

12 KZ

   

A befektetési és árutőzsdei szolgáltatások

 

4 AZ

   

Termékfejlesztés

 

10 K

   

Compliance (megfelelési) tevékenység

 

4 A

   

Az értékpapírok fogalma és fajtái

   

16 KZ

 

A tőkepiac működése

   

18 KZ

 

A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tevékenysége

   

28 KZ

 

Záróvizsgára előkészítő komplex ismeretek*

     

18 K

Kapcsolódó jogterületek szabályai

     

22 K

Szakdolgozati konzultáció

     

Gyj

Összesen:

66

68

62

40

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; *: a tárgy oktatása távoktatási elemek felhasználásával történik. Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.